ČETRTINA PREBIVALCEV SLOVENIJE VERJAME, DA VIRUS KORONAVIRUSA NI NIČ NEVARNEJŠI OD SEZONSKE GRIPE

20201120 corona naslovna

Na Inštitutu za raziskovanje trga in medijev, Mediana smo ugotavljali, kako prebivalci Slovenije ocenjujejo različne ukrepe, sprejete za obvladovanje epidemije korona virusa, pa tudi, kakšno je mnenje prebivalcev Slovenije o različnih trditvah, povezanih s korona virusom.

GRAF 1: V kolikšni meri podpirate spodnje ukrepe? Prosimo, ocenite vsak ukrep na lestvici od 1 (sploh ne podpiram) do 5 (popolnoma podpiram).

20201120 corona 1

Največjo podporo ugotavljamo za ukrep podaljšanja veljavnosti turističnih bonov, ki ga (popolnoma) podpira 83 % vprašanih. Sledi prepoved zbiranja več kot 6 oseb, ki jo (popolnoma) podpira 59 %, (sploh) ne podpira pa 21 % prebivalcev Slovenije. Precej nižja je podpora uvedbi šolanja na daljavo (28 %) ter omejitvi prehajanja meja občin (25 %).

GRAF 2: Povejte nam, v kolikšni meri se strinjate s spodnjimi trditvami.

20201120 corona 2

Kar šest od desetih državljanov se (popolnoma) strinja, da politični voditelji v Sloveniji korona virus izkoriščajo za nadzor državljanov. 42 % ne verjame, da v Sloveniji od virusa umre toliko ljudi, kot poročajo uradne institucije, 37 % pa se (popolnoma) strinja, da uradne institucije prirejajo podatke o dnevnem številu pozitivnih testov. Trije od desetih vprašanih se strinjajo, da gre pri upoštevanju preventivnih ukrepov za svobodno voljo vsakega državljana.

GRAF 3: Povejte nam, v kolikšni meri se strinjate s spodnjimi trditvami.

20201120 corona 3

Trije od desetih vprašanih se strinjajo, da gre pri upoštevanju preventivnih ukrepov za svobodno voljo vsakega državljana. Med trditvami, ki jih pogosteje zasledimo na družbenih omrežjih, smo v preteklih mesecih pogosteje zasledili tudi neposredno primerjavo korona virusa s sezonsko gripo. Da sta oba približno enako nevarna, se strinja več kot četrtina vprašanih (27 %), kar 8 % pa se (popolnoma) strinja, da korona virus ne obstaja, še dodatnih 9 % pa je glede te trditve neopredeljenih. Da korona virus dejansko obstaja, torej meni 84 % vprašanih.

Raziskavo je izvedel Inštitut za raziskovanje trga in medijev Mediana med 11. in 12. novembrom 2020 z metodo spletnega anketiranja (CAWI) v okviru Medianinega spletnega panela. V raziskavi je sodelovalo 798 polnoletnih prebivalcev Slovenije. Vzorec je za Slovenijo reprezentativen po spolu, starosti in regiji.

Na Inštitutu za raziskovanje trga in medijev Mediana verjamemo v pomembnost obveščanja javnosti v vseh razmerah. Prav zato raziskave javnega mnenja, ki nam pokažejo trenutno sliko stanja med prebivalstvom Slovenije, izvajamo z lastnimi investicijskimi sredstvi v dobro javnosti in anketirance za njihovo sodelovanje, trud in iskrenost še vedno nagrajujemo.

Naslovna slika: pixabay.com

Deli:

Aktualno