KAKO DOJEMAMO SPLETNE OGLASE?

 

Na Mediani smo oktobra 2019 v sodelovanju z Get Interactive d.o.o. izvedli raziskavo o percepciji spletnih oglasov. Cilji raziskave so bili med splošno javnostjo preveriti odnos do spletnih oglasov na splošno, pogostost uporabe naprav, ki imajo dostop do interneta, poznavanje in uporaba programskega dodatka AdBlocker ter percepcija vnaprej pripravljenih spletnih oglasov.

 

90 %

ODRASLIH

(15-65 let) uporablja namizni računalnik/ prenosnik in pametni mobilni telefon

70 %

ODRASLIH

(15-65 let) dostopa do interneta 4 ali večkrat dnevno.

90 %

UPORABNIKOV

uporablja internet vsaj enkrat dnevno

TV IN

INTERNET

sta medija, kjer so oglasi najbolj moteči.

3/4

VPRAŠANIH

meni, da so s spletnimi oglasi bombardirani

88%

UPORABNIKOV

preskoči oglas pred video vsebinami takoj, ko je mogoče

2/3 

UPORABNIKOV

pozna dodatke kot je AdBlocker, od tega jih ima 54 % tudi nameščene

37 %

VPRAŠANIH

bi razmislilo o namestitvi dodatka AdBlocker, če bi lahko oglase preskočili takoj na začetku

Izkazalo se je, da imajo spletni oglasi močan vpliv na uporabnikovo izkušnjo in dojemanje določene spletne strani in blagovne znamke, ki jo oglas oglašuje. Za dobri dve tretjini vprašanih spletni oglasi zmanjšujejo možnost vrnitve na to spletno stran in negativno vplivajo na njihovo mnenje o tej spletni strani, prav tako pa spletni oglasi na moteč način zmanjšujejo priljubljenost blagovne znamke. Zelo majhen delež (15 %) pa spletnim oglasom na straneh z novicami ali na socialnih medijih zaupa, kar nakazuje na potrebo po izgradnji zaupanja med ustvarjalci vsebine (ang. content creator) in uporabniki (ang. content consumer). Velika večina (86 %) vprašanih spletnega oglasa, daljšega od 15 sekund ne pogleda do konca in takoj, ko se ta pojavi, poišče možnost, da ga tudi zapre.

Najpogosteje imajo uporabniki nameščen programski dodatek AdBlocker na namiznem računalniku ali prenosniku, manj pogosto pa na pametnem mobilnem telefonu ali tablici. Najpogostejša razloga za namestitev programskega dodatka sta, da so spletni oglasi moteči in nadležni ter, da jih je preveč. V kolikor bi lahko oglas takoj na začetku preskočili ter bi ga lahko brez težav zaprli, bi dobra tretjina vprašanih premislila o namestitvi dodatka AdBlocker. Kljub temu pa vsiljivost in primernost spletnih oglasov nista edina razloga za (ne)uporabo dodatka AdBlocker, saj bi si 46 % vprašanih dodatek namestilo v vsakem primeru.

Naročnik Get Interactive d.o.o. je za potrebe raziskave pripravil 5 različnih formatov spletnih oglasov, ki so se za respondente vrteli naključno. Za najbolj moteče oblike spletnih oglasov so se izkazali t.i. ‘Popup‘ oglasi, pri katerih oglasno okno skoči na ekran ter prekrije in/ ali zatemni bralno vsebino spletne strani. Pri taki obliki oglasa, je uporabnikom sicer dobro razvidno katero blagovno znamko oglas oglašuje, a je vsebina takih oglasov najmanj primerna in moteča. Skoraj 70 % vprašanih ob takem oglasu pomisli na blokiranje oglasa (pri ostalih oblikah oglasov pa jih na to pomisli 30 % manj).

 

Metodologija

Anketna populacija: 15 do 65 let

Velikost vzorca: 1.005

Metodologija: CAWI (Medianin spletni panel)

Reprezentativnost: spol, starost, regija

Obdobje anketiranja: oktober 2019

Deli:

Aktualno