KDAJ SPET POLNE ULICE V MESTIH?

V luči trenutne situacije razglašene epidemije v Sloveniji, ko je bolj kot kadarkoli pomembno, da stopimo skupaj (oziroma v tem primeru narazen in ostanemo doma), smo na Mediani našim panelistom postavili dve enostavni vprašanji. Zanimalo nas je ali trenutno situacijo ocenjujejo kot stanje izrednih razmer in koliko časa menijo, da bo tako stanje trajalo?

Kratko anketo smo izvajali 17.3.2020 in 18.3.2020, preden je Vlada RS sprejela ukrepe prepovedi zbiranja in gibanja na javnih površinah, ki velja od 20.3.2020 dalje. Sodelovalo je 536 polnoletnih prebivalcev Slovenije, izbranih tako, da po spolu, starosti, regiji in izobrazbi predstavljajo vse prebivalce Slovenije.

84% vprašanih ocenjuje, da trenutno vlada stanje izrednih razmer, kar niti ni presenetljivo glede na vse že sprejete ukrepe. V tem mnenju so si prebivalci Slovenije precej enotni, nekaj manj strinjanja opazimo le v  starostnem razredu od 55 do 64 let.

Precej enotnega mnenja so respondenti tudi pri ocenjevanju koliko časa lahko trenutna situacija traja. 72% jih ocenjuje da bo trajala en do dva meseca, 17% pa jih ocenjuje da bo trenutna situacija trajala dlje. V populaciji srednjih let, od 45 let naprej, jih kar petina ocenjuje, da bo trenutna situacija izrednega stanja trajala več kot dva meseca.

 

Populacija Slovenije je torej enotna glede obstoja stanja izrednih razmer. Pri ocenjevanju trajanja pa se pokažejo manjše razlike. Mlajši del populacije do 34 let, s srednjo in višjo izbrazbo v večji meri ocenjuje trajanje trenutne situacije na obdobje enega meseca. V populaciji srednjih let, od 45 let naprej, jih petina ocenjuje, da bo trenutna situacija izrednega stanja trajala več kot dva meseca. Podobnega bolj pesimističnega mnenja je tudi četrtina poklicno izobraženih, celo polovica manj izobraženih pa meni da bo taka situacija trajala dva meseca.

Vodilna slika je izbrana s spleta, namenjena za ponovno uporabo.

Deli:

Aktualno