KLJUB PORASTU OKUŽB V 2022 VSTOPAMO S PRECEJ MANJ ZASKRBLJENIH PREBIVALCEV IN BOLJŠO ZAZNAVO UPRAVLJANAJA KORONA KRIZE V PRIEMRJAVI Z DRUGIMI DRŽAVAMI

20220128 corona naslovna

Kljub začetku 5. vala epidemije, ki ga je povzročil omikron, so prebivalci Slovenije ob koncu decembra izražali manj zaskrbljenosti za svoje življenje kot v mesecu poprej. Prav tako jih več kot 40 % pravi, da so ukrepi prekomerni in pretirano posegajo v njihovo osebno svobodo.

Na Inštitutu za raziskovanje trga in medijev, Mediana smo ugotavljali, kako zaskrbljeni so glede trenutnih razmer prebivalci Slovenije, kako gledajo na razmerje med svobodo in ukrepi ter, kaj od življenja pričakujejo v prihodnje. Prav tako smo želeli ugotoviti, kako zadovoljni so prebivalci Slovenije z delom vlade in organizacijo cepljenja.

GRAF 1: Prosimo, zaupajte nam, v kolikšni meri ste zaskrbljeni za svoje življenje in življenje svojih bližnjih zaradi trenutnih razmer?

20220128 Corona graf 01

Če je bilo v novembru (zelo) zaskrbljenih še 47 % vprašanih, je bilo takšnih v decembru le še 40 %, na drugi strani pa je narasel delež tistih, ki (sploh) niso zaskrbljeni, in sicer s 25 % na 31 %.

GRAF 2: Kako bi ocenili razmerje med varnostjo, ki jo zagotavljajo ukrepi, ter vašo osebno svobodo?

20220128 Corona graf 02

Statistično pomembno je porasel tudi delež tistih, ki menijo, da so ukrepi prekomerni in pretirano posegajo v osebno svobodo prebivalcev (z 32 % v novembru na 42 % v decembru), prav tako pa je statistično značilno upadel delež tistih, ki menijo, da so ukrepi premalo ostri (z 21 % v novembru na 12 % v decembru).

GRAF 3: Če pomislite na ukrepe, ki jih vlada sprejema za preprečevanje koronavirusa in njegovih učinkov, ali menite, da …

20220128 Corona graf 03

Nezadovoljstvo se kaže tudi pri oceni primernosti ukrepov. Če je bilo še novembra kar 30 % vprašanih mnenja, da se ukrepi preveč osredotočajo na gospodarstvo, kar je v škodo zdravju, je bilo decembra tega mnenja le še 23 % vprašanih. Na drugi strani je porasel delež tistih, ki menijo, da se ukrepi preveč osredotočajo na zdravje in škodijo gospodarstvu, in sicer s 23 % na 28 %.

GRAF 4: Ali menite, da se bo običajno življenje kot posledica koronavirusa trajno spremenilo?

20220128 Corona graf 04

Spremembe so se med novembrom in decembrom zgodile tudi glede percepcije prihodnosti. Delež tistih, ki mislijo, da bo običajno življenje ostalo nespremenjeno, je od novembra porasel za 5 odstotnih točk, v decembru je bila tako tega mnenja petina prebivalcev Slovenije. Delni premik v pozitivno smer kaže tudi, da slabše življenje v decembrskem merjenju pričakuje 57 % vprašanih, kar je 7 odstotnih točk manj kot mesec poprej.

GRAF 5: Prosimo, ocenite svoje strinjanje s spodnjimi trditvami. % strinjam se + % popolnoma se strinjam

20220128 Corona graf 05

Medtem ko je zaupanje do vlade glede sprejemanja pravih odločitev in pripravljenosti na prihodnje svetovne izzive sicer v decembru naraslo, vendar minimalno, pa je statistično pomembno upadel delež tistih, ki menijo, da se druge države z epidemijo spopadajo bolje kot Slovenija, in sicer s 47 % v novembru na 35 % v decembru.

GRAF 6: Kako ocenjujete delovanje vlade na sledečih področjih? % dobro + % zelo dobro

20220128 Corona graf 06

Zanimivo je, da je v decembru statistično pomembno upadel delež tistih, ki menijo, da vlada dobro ali zelo dobro skrbi za pridobivanje zadostnega števila odmerkov cepiv. Takšnega mnenja je sedaj polovica prebivalcev Slovenije. Glede organizacije cepljenja in komunikacije z javnostjo ne ugotavljamo pomembnih razlik.

Raziskavo je izvedel Inštitut za raziskovanje trga in medijev Mediana med 27. in 29. decembrom 2021 z metodo spletnega anketiranja (CAWI) v okviru Medianinega spletnega panela. V raziskavi je sodelovalo 611 polnoletnih prebivalcev Slovenije. Vzorec je za Slovenijo reprezentativen po spolu, starosti in regiji.

Na Inštitutu za raziskovanje trga in medijev Mediana verjamemo v pomembnost obveščanja javnosti v vseh razmerah. Prav zato raziskave javnega mnenja, ki nam pokažejo trenutno sliko stanja med prebivalstvom Slovenije, že od marca 2020 izvajamo z lastnimi investicijskimi sredstvi v dobro javnosti in anketirance za njihovo sodelovanje, trud in iskrenost še vedno nagrajujemo.

Naslovna slika: pixabay.com

Deli:

Aktualno