NAMERA ZA CEPLJENJE PROTI COVID-19 SKOZI ČAS UPADA

20201026 Cepljenje

Na Inštitutu za raziskovanje trga in medijev, Mediana smo ugotavljali, kakšne so namere za cepljenje proti gripi in COVID-19, prav tako pa tudi, kakšno je mnenje prebivalcev Slovenije o obveznem cepljenju predšolskih in šolskih otrok.

GRAF 1: Ali se boste v letošnjem letu cepili proti gripi?

20201026 cepljenje 1

V letošnjem letu so namere za cepljenje proti sezonski gripi relativno visoke, – da se bodo cepili namreč napoveduje kar 18 % polnoletnih prebivalcev Slovenije. 69 % ne bo izvedlo, dobra desetina pa je še neodločenih.

GRAF 2: Ali se strinjate ali se ne strinjate z omejitvijo vpisa v vrtce za otroke, ki po želji staršev niso cepljeni zaradi ne-medicinskih razlogov?

20201026 cepljenje 2

Po sprejetju novele Zakona o nalezljivih boleznih, ki zaostruje okoliščine zavračanja cepljenja otrok za bolezni, za katere je cepljenje obvezno, je takšnih, ki se z omejitvami vpisa strinjajo, med vprašanimi 57 %. Z omejitvami se ne strinja 33 % vprašanih, desetina pa je neodločenih.

GRAF 3: Ali bi se cepili proti COVID-19, če bi obstajalo cepivo?

20201026 _cepljenje 3

Na drugi strani ugotavljamo bistven upad v namerah za cepljenje proti novem koronavirusu. Od junija, ko smo vprašanje anketirancem zastavili prvič, je delež tistih, ki bi cepljenje zagotovo opravili, s 24 % upadel na 13 %, tistih, ki se bi verjetno cepili, če bi cepivo obstajalo, pa z 32 % na 23 % – razlike so statistično pomembne. Precej več je takšnih, ki so trenutno glede cepljenja proti novemu koronavirusu neodločenih, in sicer kar 12 %, medtem ko je bilo v junijski raziskavi neodločenih le 4 % anketirancev.

Raziskavo je izvedel Inštitut za raziskovanje trga in medijev Mediana med 2. in 4. oktobrom 2020 z metodo spletnega anketiranja (CAWI) v okviru Medianinega spletnega panela. V raziskavi je sodelovalo 505 polnoletnih prebivalcev Slovenije. Vzorec je za Slovenijo reprezentativen po spolu, starosti in regiji.

Na Inštitutu za raziskovanje trga in medijev Mediana verjamemo v pomembnost obveščanja javnosti v vseh razmerah. Prav zato raziskave javnega mnenja, ki nam pokažejo trenutno sliko stanja med prebivalstvom Slovenije, izvajamo z lastnimi investicijskimi sredstvi v dobro javnosti in anketirance za njihovo sodelovanje, trud in iskrenost še vedno nagrajujemo.

Naslovna slika: pixabay.com

Deli:

Aktualno