OPRAVIČILO IN POPRAVEK: POSLUŠANOST RADIJSKIH PROGRAMOV

V novembrski številki MM-a je v rubriki NuMMerični faktor na grafu, ki prikazuje poslušanost radijskih programov v starosti od 26 do 70 let v obdobju med januarjem in junijem 2022, pomotoma izpadel Radio 1.

Ta se s 17,1-odstotnim deležem uvršča na prvo mesto najbolj poslušanih radijskih postaj, pred Valom 202, ki ima 16-odstotni delež, in Radiem Aktual z 12,3-odstotnim deležem.

Za nehoteno napako se iskreno opravičujemo.

Inštitut Mediana

Deli:

Aktualno