PODATKI OPTIMISTIČNI: DELEŽ ZASKRBLJENIH NAJNIŽJI DO SEDAJ, VISOKO ZADOVOLJSTVO Z ORGANIZACIJO CEPLJENJA

20210701 corona naslovna

Delež tistih, ki so (zelo) zaskrbljeni za svoje življenje ali življenje svojih bližnjih je najnižji od začetka merjenj v marcu 2020 in znaša le še nekaj več kot četrtino vprašanih. Povečuje se delež zadovoljnih z organizacijo cepljenja, pridobivanjem cepiv in komunikacijo vlade z javnostjo na področju cepljenja.

Na Inštitutu za raziskovanje trga in medijev, Mediana smo ugotavljali, kako zaskrbljeni so glede trenutnih razmer prebivalci Slovenije, kako gledajo na razmerje med svobodo in ukrepi ter, kaj od življenja pričakujejo v prihodnje. Prav tako smo želeli ugotoviti, kako zadovoljni so prebivalci Slovenije z delom vlade in organizacijo cepljenja.

GRAF 1: Prosimo, zaupajte nam, v kolikšni meri ste zaskrbljeni za svoje življenje in življenje svojih bližnjih zaradi trenutnih razmer?

20210701 Corona GRAF 01

Delež (zelo) zaskrbljenih je od preteklega meseca upadel kar za 21 odstotnih točk, delež tistih, ki (sploh) niso zaskrbljeni, pa narasel za 16 odstotnih točk. Delež tistih, ki so zaskrbljeni, je tako najnižji od začetka merjenj Inštituta Mediana v marcu 2020, delež vprašanih, ki niso zaskrbljeni, pa najvišji.

GRAF 2: Kako bi ocenili razmerje med varnostjo, ki jo zagotavljajo ukrepi, ter vašo osebno svobodo?

20210701 Corona GRAF 02

V primerjavi z merjenjem v maju 2021 so podatki primerljivi – je pa delež tistih, ki menijo, da so ukrepi prekomerni in pretirano posegajo v osebno svobodo, zopet presegel 50 % vprašanih. Približno četrtina vprašanih meni, da so ukrepi primerni, čeprav posegajo v njihovo osebno svobodo, približno 19 % pa je mnenja, da so ukrepi primerni in ne posegajo v njihovo osebno svobodo.

GRAF 3: Če pomislite na ukrepe, ki jih vlada sprejema za preprečevanje koronavirusa in njegovih učinkov, ali menite, da …

20210701 Corona GRAF 04

V juniju opažamo upad deleža tistih, ki menijo, da se ukrepi preveč osredotočajo na zdravje, kar je v škodo gospodarstvu. Delež je s 43 % upadel na 36 %, nekoliko pa sta narasla deleža tistih vprašanih, ki menijo, da ukrepi uravnoteženo obravnavajo zdravje in gospodarstvo (dvig za 5 odstotnih točk) ter tistih, ki menijo, da se ukrepi na škodo zdravja preveč osredotočajo na gospodarstvo (dvig za 4 odstotne točke).

GRAF 4: Ali menite, da se bo običajno življenje kot posledica koronavirusa trajno spremenilo?

20210701 Corona GRAF 04

Optimizem opažamo tudi pri pričakovanjih za prihodnost. V primerjavi s preteklih mesecem ugotavljamo upad med tistimi, ki menijo, da se bo po epidemiji običajno življenje spremenilo na slabše, in sicer za 10 odstotnih točk – ne gre pa zanemariti dejstva, da je takšnega mnenja še vedno 50 % vprašanih. Na drugi strani vidimo porast tistih, ki menijo, da bo običajno življenje ostalo enako, kot je bilo, in sicer za 8 odstotnih točk.

GRAF 5: Prosimo, ocenite svoje strinjanje s spodnjimi trditvami. % strinjam se + % popolnoma se strinjam

20210701 Corona GRAF 05

V ocenah dela vlade ne vidimo bistvenih sprememb v primerjavi s preteklim mesecem. Takšnih, ki zaupajo vladi, da bo sprejele prave odločitve za našo državo, je še vedno približno četrtina vprašanih, približno enak delež (22 %) pa zaupa vladi, da je pripravljena na prihodnje svetovne izzive. S trditvijo, da se druge države s koronavirusom spopadajo bolje kot Slovenija, se še vedno strinja kar 41 % prebivalcev Slovenije.

GRAF 6: Kako ocenjujete delovanje vlade na sledečih področjih? % dobro + % zelo dobro

20210701 Corona GRAF 06

Precejšnje izboljšanje javnega mnenja ugotavljamo na področju organizacije cepljenja. Kot (zelo) dobro delovanje vlade na področju pridobivanja zadostnega števila odmerkov cepiv ocenjuje 36 % vprašanih v primerjavi s 25 % v mesecu maju. Za 11 odstotnih točk je narasel tudi delež tistih, ki kot (zelo) dobro ocenjujejo delo vlade na področju organizacije cepljenja, za 8 odstotnih točk pa delež tistih, ki pozitivno ocenjujejo komunikacijo vlade z javnostjo. Vse tri razlike so statistično pomembne in skupaj kažejo na precejšnje izboljšanje percepcije vlade na področju cepljenja državljanov.

Raziskavo je izvedel Inštitut za raziskovanje trga in medijev Mediana med 23. in 24. marcem 2021 z metodo spletnega anketiranja (CAWI) v okviru Medianinega spletnega panela. V raziskavi je sodelovalo 506 polnoletnih prebivalcev Slovenije. Vzorec je za Slovenijo reprezentativen po spolu, starosti in regiji.

Na Inštitutu za raziskovanje trga in medijev Mediana verjamemo v pomembnost obveščanja javnosti v vseh razmerah. Prav zato raziskave javnega mnenja, ki nam pokažejo trenutno sliko stanja med prebivalstvom Slovenije, že od marca 2020 izvajamo z lastnimi investicijskimi sredstvi v dobro javnosti in anketirance za njihovo sodelovanje, trud in iskrenost še vedno nagrajujemo.

Naslovna slika: pixabay.com

Deli:

Aktualno