POMEN JAVNOMNENJSKIH RAZISKAV

20220202 ESOMAR naslovna

Vloga raziskav v vsakdanjem življenju državljanov ter v »supervolilnem« letu

Raziskovanje javnega mnenja v zadnjih letih postaja vedno večji izziv, v javnosti pa se pogosto pojavljajo tudi dvomi o veljavnosti rezultatov raziskav, čeprav so slednji večinoma lahko tudi le posledica napačnih interpretacij ali razumevanj, ne pa napačne metodologije, s katero se javnomnenjske raziskave izvajajo. Še posebej to velja za javnomnenjske raziskave s področja politike, sploh v »supervolilnih letih«, kot je tudi letošnje.

Javnomnenjske raziskave so del vsakdana v večini držav. Podatki, ki jih zbirata WAPOR (Svetovno združenje za javnomnenjske raziskave) ter ESOMAR (Evropsko združenje za javnomnenjske in trženjske raziskave) kažejo, da se izvajajo več več kot 90 % držav ter merijo mnenja državljanov o vladi, družbenih tematikah, ekonomiji in podobno. Zaskrbljujoče je, da se v kar 60 % državah raziskovalne hiše ter mediji soočajo z omejitvami pri objavah v predvolilnem času, tako kot to velja tudi v Sloveniji.

Kakovostno izvedene javnomnenjske raziskave služijo kot pokazatelj trenutne volje državljanov, pa tudi kot možnost interpretacije, zakaj so rezultati takšni, kot so. Dobro izvedene javnomnenjske raziskave tako državljanom ponudijo enake informacije, kot so dostopne vladi in politikom. Da so lahko državljanom raziskave pomembne in da jih razumejo kot kredibilne, je nujno, da medij poskrbi za navedbo vseh pomembnih virov (metoda anketiranja, čas anketiranja, velikost vzorca, reprezentativnost vzorca). Vsi ti podatki so pomembni za korektno interpretacijo rezultatov s strani osveščenega uporabnika.

Ni dokazov, da bi objavljanje predvolilnih posnetkov stanja med volivci lahko na izvedbo legitimnih volitev kakorkoli vplivalo. Predvolilne raziskave javnega mnenja volivcem omogočajo, da presodijo različne strategije in ugotovijo, kako lahko svoj glas kar najbolje uporabijo. V vsakem primeru je še vedno volivec tisti, ki z oddajo glasu na dan volitev izraža svojo voljo in prav je, da je ta oblikovana na podlagi različnih virov, med katere sodijo tudi objave javnomnenjskih raziskav v medijih.

Na Inštitutu za raziskovanje trga in medijev Mediana verjamemo v pomembnost obveščanja javnosti v vseh razmerah. Prav zato raziskave javnega mnenja, ki nam pokažejo trenutno sliko stanja med prebivalstvom Slovenije o soočanju s covidnimi razmerami, že od marca 2020 izvajamo z lastnimi investicijskimi sredstvi v dobro javnosti in anketirance za njihovo sodelovanje, trud in iskrenost še vedno nagrajujemo.

Inštitut Mediana je član združenja ESOMAR (Evropskega združenja za javnomnenjske in trženjske raziskave). Ustanoviteljica Inštituta Mediana, Janja Božič Marolt, je predstavnica združenja ESOMAR za Slovenijo.

Naslovna slika: pixabay.com

Deli:

Aktualno