PREBIVALCI SLOVENIJE: PREKLIC EPIDEMIJE JE PREURANJEN!

preklic epidemije

Na Inštitutu za raziskovanje trga in medijev, Mediana smo želeli preveriti prve odzive prebivalcev na preklic epidemije, ki se je zgodil 14. maja.

GRAF 1: Kakšno je vaše mnenje o tem, da smo v Sloveniji kot prvi preklicali epidemijo?

preklic epidemije 1

Kot je razvidno iz podatkov, je skoraj štiri desetine državljanov mnenja, da je bil preklic epidemije preuranjen in bi morali počakati na poteze drugih držav, le dobra četrtina pa jih preklic epidemije podpira. Približno tretjina anketiranih bodisi nima mnenja, bodisi jim je glede te poteze vseeno.

GRAF 2: V kolikšni meri ste zaskrbljeni za svoje življenje in življenje svojih bližnjih zaradi izrednih razmer?

preklic epidemije 2

Kljub temu, da nenadnega preklica epidemije večina prebivalcev ne podpira, pa vidimo, da zaskrbljenost skozi čas konstantno upada. Če smo nekaj tednov po pričetku epidemije zabeležili kar 61 % zaskrbljenih ali zelo zaskrbljenih prebivalcev, je bilo sredi aprila takšnih le še polovica, zdaj pa 38 %. Po drugi strani je takšnih, ki (sploh) niso zaskrbljeni, kar 41 %. Vse torej kaže, da postopno sproščanje ukrepov pozitivno deluje tudi na moralo prebivalcev, le preklic epidemije se že omenjenim 38 % zdi preveč drastična poteza.  

Raziskavo je izvedel Inštitut za raziskovanje trga in medijev Mediana 15. in 16. maja 2020 z metodo spletnega anketiranja (CAWI) s pomočjo Medianinega spletnega panela. V raziskavi so sodelovalo 505 prebivalci Slovenije v starosti 15-75 let.

Na Inštitutu za raziskovanje trga in medijev Mediana verjamemo v pomembnost obveščanja javnosti v vseh razmerah. Prav zato raziskave javnega mnenja, ki nam pokažejo trenutno sliko stanja pred prebivalstvom Slovenije, izvajamo pro-bono in paneliste za njihovo sodelovanje, trud in iskrenost še vedno nagrajujemo.

Naslovna slika: pixabay.com

Deli:

Aktualno