PREBIVALCI SLOVENIJE ZELO OBČUTIJO PODRAŽITVE, SPLOH NA PODROČJU VSAKODNEVNE PORABE

20220704 podrazitve naslovna

Kar 6 od 10 vprašanih močno občuti podražitve energentov, pogonskih goriv in živil. Zaradi podražitev turističnih storitev bo 39 % vprašanih spremenilo svoje dopustniške načrte.

Na Inštitutu za raziskovanje trga in medijev, Mediana smo ugotavljali, kako prebivalci Slovenije doživljajo podražitve, kje jih najbolj udarijo po žepu ter kako so se zaradi podražitev spremenili njihovi načrti glede morebitnih dopustov.

GRAF 1: V kolikšni meri bi dejali, da nedavne in trenutne podražitve vplivajo na vaše gospodinjstvo?

20220704 podrazitve 01

Kar 6 od 10 vprašanih pravi, da podražitve dokaj ali zelo vplivajo na njihovo gospodinjstvo. Le nekaj več kot desetina je takšnih, ki podražitev ne občutijo bistveno, še približno 28 % pa pravi, da nanje podražitve vplivajo le srednje.

GRAF 2: V kolikšni meri pa sledeče podražitve vplivajo na vaše gospodinjstvo?

20220704 podrazitve 02

V največji meri na prebivalce Slovenije vplivajo podražitve energentov, pogonskih goriv ter živil – vsega tistega, kar je za preživetje najnujnejše. Te tri podražitve dokaj ali zelo vplivajo na kar 6 od 10 vprašanih. Le 9 % anketirancev pravi, da nanje malo ali nič vplivajo podražitve pogonskih goriv, 5 % je tega mnenja za cene energentov in 4 % za cene živil.

Za manj nujne ali ne nujne nakupe, kjer so bile tudi podražitve zmernejše, vprašani ocenjujejo, da je vpliv teh podražitev na njihovo gospodinjstvo sreden. To velja tako za cene blaga in cene storitev, kjer podražitve zelo vplivajo na 3 od 10 vprašanih, srednje pa še na polovico vprašanih. Najmanjši vpliv podražitev vidimo pri cenah turističnih storitev.

GRAF 3: Ali je oziroma bo dvig cene turističnih storitev vplival na vaše načrte glede letnega dopusta?

20220704 podrazitve 03

Kar štiri desetine vprašanih pravi, da bodo zaradi podražitev cen turističnih storitev spremenili svoje načrte glede letnega dopusta.

GRAF 4: Prosimo, da izmed spodnjih trditev izberete vse tiste, ki veljajo za vas glede načrtovanja letnega dopusta. Več možnih odgovorov; odgovarjajo tisti, ki so dejali, da bodo spremenili načrte

20220704 podrazitve 04

Med tistimi, ki so dejali, da so ali bodo zaradi podražitev turističnih storitev spremenili svoje načrte glede letnega dopusta, je 30 % vprašanih izbralo cenejšo destinacijo, enak delež pa se je dopustu v celoti odpovedal. Približno četrtina pravi, da so izbrali cenejšo namestitev ali, da so skrajšali trajanje dopusta.

GRAF 5: Ali v prihajajočih mesecih pričakujete, da se bo vaša plača dvignila? Odgovarjali so le tisti, ki prejemajo plačo

20220704 podrazitve 05

Kot kaže, pa kljub 10 % inflaciji na letni ravni zaposleni niso ravno optimistični, da se bo za njih stanje v kratkem izboljšalo. Le 2 % vprašanih pravi, da so že obveščeni o prihajajočem dvigu plač, še nadaljnjih 18 % pričakuje, da se bodo plače dvignile. Kar 53 % zaposlenih ne pričakuje dviga plač. V kolikor bi se ta negativna pričakovanja visokega deleža zaposlenih izpolnila in delodajalci v javnem in zasebnem sektorju plač ne bodo uskladili s stopnjo inflacije, lahko v prihodnjih mesecih pričakujemo, da bodo deleži tistih, na katere podražitve bistveno vplivajo, še naraščale.

Raziskavo je izvedel Inštitut za raziskovanje trga in medijev Mediana med 20. in 22. junijem 2022 z metodo spletnega anketiranja (CAWI) v okviru Medianinega spletnega panela. V raziskavi je sodelovalo 435 polnoletnih prebivalcev Slovenije. Vzorec je za Slovenijo reprezentativen po spolu, starosti, izobrazbi in regiji. Največja napaka ocene deleža: 2,2.

Na Inštitutu za raziskovanje trga in medijev Mediana verjamemo v pomembnost obveščanja javnosti v vseh razmerah. Prav zato raziskave javnega mnenja, ki nam pokažejo trenutno sliko stanja med prebivalstvom Slovenije o aktualnih tematikah, že od marca 2020 izvajamo z lastnimi investicijskimi sredstvi v dobro javnosti in anketirance za njihovo sodelovanje, trud in iskrenost še vedno nagrajujemo.
Inštitut Mediana je član združenja ESOMAR (Evropskega združenja za javnomnenjske in trženjske raziskave). Ustanoviteljica Inštituta Mediana, Janja Božič Marolt, je predstavnica združenja ESOMAR za Slovenijo.
Naslovna slika: pixabay.com

Deli:

Aktualno