Raziskovalne
metode

Odgovore na raziskovalna vprašanja iščemo s pomočjo različnih kvantitativnih in kvalitativnih raziskovalnih metod.

Spletno anketiranje – CAWI / CASI

Etnografske študije

Telefonsko anketiranje – CATI

Namizne raziskave

Osebno anketiranje – PAPI / CAPI

Napredne statistične analize – MaxDiff

Poštno anketiranje

Napredne statistične analize – Conjoint analiza

Spletne skupnosti

Napredne statistične analize – Kano model

Fokusne skupine

Podatkovno rudarjenje

Skrivni nakupi

Grajenje statističnih modelov – Kano model

Metode kvantitativnega
raziskovanja

Spletno anketiranje – CAWI / CASI

Računalniško podprto spletno anketiranje poteka tako, da respondenti izpolnjujejo anketo preko spletnega mesta, ki je posebej zasnovano za ta namen. Enako kot velja za osebno anketiranje, je mogoče tudi pri spletnem anketiranju uporabiti avdio-vizualne pripomočke. 

Telefonsko anketiranje – CATI

Računalniško podprto telefonsko anketiranje je eno izmed osnovnih in najpogostejših metod zbiranja podatkov. Za izvedbo tovrstnega anketiranja je potrebna posebna programsko oprema, ki omogoča programiranje vprašalnika v elektronski obliki.

Osebno anketiranje – PAPI / CAPI 

Osebno anketiranje uporabljamo za daljše in bolj kompleksno anketiranje, saj tako respondentu lažje obrazložimo tematiko in mu odgovorimo na morebitna vprašanja. Poleg tega je mogoče uporabiti tudi pripomočke kot so slike, vzorci, video in avdio vsebine. Poznamo osebno anketiranje PAPI, kjer anketar zapisuje odgovore na list papirja, in računalniško podprto osebno anketiranje CAPI, kjer anketar odgovore zapisuje v posebej zasnovan računalniški program.

Poštno 
anketiranje

Poštno anketiranje poteka tako, da respondent po pošti prejeme anketni vprašalnik in ga sam izpolni ter ga nato po pošti vrne naslovniku, kar je primerno za daljše in vsebinsko zahtevnejše raziskave.

Metode kvalitativnega
raziskovanja

Spletne skupnosti

Znotraj spletne skupnosti udeleženci sodelujejo v diskusiji, izpolnjujejo različne naloge ter prispevajo svoja mnenja in ideje. Spletna skupnost med seboj poveže ljudi najrazličnejših profilov iz različnih krajev. Sodelujoči lahko pri nalogah prispevajo različne tipe materialov (npr. lastne fotografije, video posnetke, relevantne vsebine s spleta), ki obogatijo razumevanje. Opazujemo dejansko vedenje in ne zbiramo le poročanja o vedenju.

Fokusne skupine

Na skupinskih diskusijah se o izbrani temi odvija neformalen pogovor med 6 do 8 udeleženci. Udeležence vodi izkušen moderator, ki je posebej pripravljen za posamezen projekt. Pogovor traja približno 2 uri, udeleženci pa v tem času podajo številne informacije o svojem mišljenju, nazorih in prepričanjih. Vsi udeleženci so naključno izbrani glede na cilje raziskave in se med seboj ne poznajo. Naročnik ima možnost spremljanja fokusnih skupin preko enosmernega ogledala.

Poglobljeni intervjuji

Poglobljeni intervju poteka v obliki sproščenega pogovora o vnaprej določenih temah. Poglobljen intervju je dovolj odprt, da respondentu omogoča osebno izražanje mnenj in videnj. Uporablja se predvsem takrat, ko želimo pridobiti mnenje strokovnjaka glede določene teme ali trendov na izbranem področju ali če želimo zgolj podrobneje spoznati temo pogovora.

Skrivni nakupi

Metoda skrivnega nakupa vam omogoča preverjanje vseh elementov prodajne izkušnje, od urejenosti poslovalnice do znanja in strokovnosti vaših zaposlenih, s čimer lahko izboljšate zadovoljstvo strank.

Etnografske študije

Etnografske raziskave sodijo med najbolj poglobljene metode spoznavanja potrošnikov. Raziskovalec daljši čas preživi na terenu in z opazovanjem ugotovi, kaj ljudje počnejo, ter evidentira ali delajo tisto, kar pravijo, da delajo. Etnograf tako pridobi poglobljeno razumevanje ljudi, organizacij in širšega konteksta, v katerem se nahajajo.

Namizne raziskave

Namizne raziskave so raziskave, ki zajemajo pregled obstoječih oziroma sekundarnih podatkov.

Napredne statistične analize – MaxDiff 

MaxDiff analiza nam z večjo objektivno gotovostjo omogoča ocenjevanje pomembnosti elementov, med katerimi se potrošniki odločajo ob nakupu, kot so preferenca blagovne znamke, image blagovne znamke, lastnosti izdelka ali storitve, vsebina oglaševalskih sporočil in podobno. 

Napredne statistične analize – Conjoint analiza

S conjoint analizo vam pomagamo prepoznati lastnosti izdelka ali storitve, ki najbolj vplivajo na nakupno odločitev, in z njihovo pomočjo oceniti potencial na trgu ter izdelek ali storitev optimizirati za najvišjo konkurenčnost.

Grajenje statističnih modelov – Kano model

Kano model je učinkovita metoda za oceno kakovosti in konkurenčnosti izdelkov ali storitev. S pomočjo Kano modela prepoznamo vse pomembnejše značilnosti vašega izdelka ali storitve, ki vplivajo na zadovoljstvo vaših strank. 

Podatkovno rudarjenje

Podatkovno rudarjenje omogoča avtomatizirano iskanje informacij v množici podatkov. Pomagamo vam pri urejanju baz, razumevanju podatkov in drugih vsebinskih izsledkov, ki lahko močno vplivajo na uspešnost vašega poslovanja. 

Kontinuirani projekti

Vpogled v potrošnika,
blagovno znamko in trg
na klik.

Raziskave po
meri naročnika

Ad hoc trženjske
raziskave za vse vaše
specifične potrebe.

Raziskovalne
metode

Raziskujemo z uporabo
številnih kvalitativnih
in kvantitativnih metod.