Risingfuture

Na Inštitutu Mediana prepoznavamo potrebo po večji prepoznavnosti pomena raziskav, sploh na področju trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti. Pomembno nam je, da sami ravnamo družbeno odgovorno, hkrati pa skozi dobre prakse izkazujemo družbeno odgovornost tudi navzven do drugih. Družbeno odgovornost razumemo kot zavedanje, da je naš uspeh odvisen od vseh deležnikov v procesu poslovanja: zaposlenih, skupnosti, vodenja, poslovnih partnerjev in podpore širši družbi. V projekt Mediana – Rising Future smo tako vključili mlade, ki si želijo nadgraditi svoje znanje na področju trženjskih raziskav ter se preizkusiti v vlogi pravih raziskovalcev.

 

Pod okriljem projekta Mediana – Rising Future smo združili mlade, ki jih zanima področje trženjskih raziskav, podjetja, ki so usmerjena v družbeno odgovornost, medije in Inštitut Mediana kot strokovnega partnerja. Partnerska podjetja so na temo družbene odgovornosti v post-covid svetu pripravila vrsto izzivov, na katere bodo študenti – mladi raziskovalci odgovorili z raziskovalnimi predlogi, ki bodo partnerskim podjetjem omogočili napredovanje pri delovanju na področju družbene odgovornosti. Na ta način bodo pridobili izkušnje v resničnem svetu, na resničnih izzivih in z resničnimi naročniki, kar je za sodelujoče mlade raziskovalce izredna priložnost tako za učenje, rast in razvoj, kot tudi mreženje in nabiranje izkušenj za obdobje po zaključku študija.

 

Prvostopenjska žirija bo izbrala tri finaliste, ki bodo svoje raziskovalne načrte izvedli s pomočjo in investicijskimi sredstvi Inštituta Mediana. Izvedene raziskave bo ocenila drugostopenjska žirija, ki bo ob koncu leta 2021 razglasila zmagovalca projekt Mediana – Rising Future 2021.

 

 Več o projetku lahko preberete tu: risingfuture.eu

RISING FUTURE logo SLO
»Medtem, ko Inštitut Mediana deluje in mora delovati v pogojih konkurence, ki vlada na trgu, nas odlikuje naš posluh za ljudi – za zaposlene, pogodbene delavce, partnerje, sodelujoče v raziskavah – in sedaj vse vpletene v izjemen projekt Rising Future. Verjamem, da s tem projektom premikamo več meja, kot si to morda predstavljamo v tem trenutku.«
Maša Muster
mag. Maša Muster, nosilka projekta Mediana – Rising Future
Designer
»Odgovornost do družbe in do okolja na Mediani značilno udejanjamo že skoraj trideset let.«
Janja Božič Marolt, Predsednica uprave Mediane
Designer
»Ker nam je mar, investiramo v mlade, njihove kreativne raziskovalne pristope in družbeno koristne projekte trajnostnega razvoja. Začeli smo pri sebi. Nadaljujemo za vas. Za jutri.«
Janja Božič Marolt, Predsednica uprave Mediane
Designer
»Ker nam je mar, investiramo v mlade, njihove kreativne raziskovalne pristope in družbeno koristne projekte trajnostnega razvoja. Začeli smo pri sebi. Nadaljujemo za vas. Za jutri.«
Janja Božič Marolt, Predsednica uprave Mediane
Designer