SKORAJ POLOVICA PREBIVALCEV SLOVENIJE SE NE NAMERAVA CEPITI S PRILAGOJENIM CEPIVOM PROTI KORONAVIRUSU

20221010 covid naslovna

Kljub temu, da število primerov okužb s korona virusom narašča, prebivalcem Slovenije pa je na voljo poživitveni odmerek cepiva proti COVID-19, ki je prilagojen tudi različici omikron, so namere glede cepljenja na nizkem nivoju.

GRAF 1: Ali se nameravate v prihodnjih mesecih cepiti s poživitvenim odmerkom proti COVID-19, ki je prilagojeno tudi različici omikron?

20221010 covid 01

S poživitvenim odmerkom se namerava cepiti nekaj več kot četrtina, natančneje 27 % vprašanih. Kar 47 % pravi, da se ne bodo cepili, slaba četrtina pa je še neodločenih. Po podatkih, zbranih konec septembra, je poživitven odmerek že prejelo približno 3 % prebivalcev Slovenije.

GRAF 2: Koliko odmerkov cepiva proti covidu-19 pa ste že prejeli do sedaj? Rezultati prikazujejo stanje med tistimi, ki se nameravajo cepiti s poživitvenim odmerkom

20221010 covid 02

Med tistimi, ki se nameravajo cepiti, je le 5 % vprašanih, ki so bili dosedaj cepljeni z enim odmerkom ali sploh niso bili cepljeni proti COVID-19. 14 % je prejelo dva odmerka, kar 81 % pa tri odmerke. Namera za cepljenje s poživitvenim odmerkom je torej daleč najvišja med tistimi, ki so do sedaj že prejeli vse možne odmerke. Med tistimi, ki nameravajo prejeti poživitven odmerek, so v primerjavi s populacijo statistično značilno reprezentirane ženske.

GRAF 3: Koliko odmerkov cepiva proti covidu-19 pa ste že prejeli do sedaj? Rezultati prikazujejo stanje med tistimi, ki se ne nameravajo cepiti s poživitvenim odmerkom

20221010 covid 03

Med tistimi, ki se za poživitven odmerek najverjetneje ne bodo odločili, je največ takšnih, ki že do sedaj niso prejeli nobenega odmerka cepiva proti koronavirusu, in sicer kar 55 %. Še nadaljnjih 7 % je prejelo le en odmerek, 29 % pa dva. Le desetina vprašanih, ki se ne nameravajo cepiti s poživitvenim odmerkom, je prejela vse tri odmerke. V skupini vprašanih, ki se ne namerava cepiti, so v primerjavi s populacijo nadpovprečno zastopani moški ter starejši od 65 let.

Raziskavo je izvedel Inštitut za raziskovanje trga in medijev Mediana med 20. in 22. septembrom 2022 z metodo spletnega anketiranja (CAWI) v okviru Medianinega spletnega panela. V raziskavi je sodelovalo 435 polnoletnih prebivalcev Slovenije. Vzorec je za Slovenijo reprezentativen po spolu, starosti, izobrazbi in regiji. Največja napaka ocene deleža: 2,0.

Na Inštitutu za raziskovanje trga in medijev Mediana verjamemo v pomembnost obveščanja javnosti v vseh razmerah. Prav zato raziskave javnega mnenja, ki nam pokažejo trenutno sliko stanja med prebivalstvom Slovenije o aktualnih tematikah, že od marca 2020 izvajamo z lastnimi investicijskimi sredstvi v dobro javnosti in anketirance za njihovo sodelovanje, trud in iskrenost še vedno nagrajujemo.

Inštitut Mediana je član združenja ESOMAR (Evropskega združenja za javnomnenjske in trženjske raziskave). Ustanoviteljica Inštituta Mediana, Janja Božič Marolt, je predstavnica združenja ESOMAR za Slovenijo.

 

Inštitut Mediana v letu 2022 obeležuje 30. obletnico uspešnega delovanja na slovenskem trgu.

Naslovna slika: pixabay.com

Deli:

Aktualno