SKORAJ TRETJINA PREBIVALCEV SLOVENIJE MENI, DA SE VLADNI UKREPI PREVEČ OSREDOTOČAJO NA ZDRAVJE IN SO V ŠKODO GOSPODARSTVU

20201029 gospodarstvo naslovna

Na Inštitutu za raziskovanje trga in medijev, Mediana smo ugotavljali, kako prebivalci Slovenije vidijo primernost ukrepov iz vidika zdravja in gospodarstva, kakšen vpliv koronavirusa pričakujejo na gospodarstvo ter njihovo osebno finančno situacijo, pa tudi, komu v zvezi z informacijami o koronavirusu najbolj zaupajo.

GRAF 1: Če pomislite na ukrepe, ki jih vlada sprejema za preprečevanje koronavirusa in njegovih učinkov, ali menite, da …

20201029 gospodarstvo 1

Skoraj tretjina vprašanih meni, da se ukrepi preveč osredotočajo na zdravje, kar je v škodo gospodarstvu, približno enak delež vprašanih pa je mnenja, da ukrepi uravnoteženo obravnavajo zdravje in gospodarstvo. Približno petina meni, da so ukrepi preveč osredotočeni na gospodarstvo. V primerjavi z merjenjem v juliju 2020 ne opažamo bistvenih razlik v mnenjih prebivalcev Slovenije.

GRAF 2: Če pomislite na posledice izbruha bolezni COVID-19, nam povejte, ali se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami. Prikazujemo združena deleža ocen 4 (strinjam se) ter 5 (popolnoma se strinjam).
20201029 gospodarstvo 2

Več kot štiri petine vprašanih se (popolnoma) strinja, da bo imel izbruh koronavirusa resne gospodarske posledice za Slovenijo, kar je primerljivo z deležem, izmerjenim v juliju 2002. Enako velja za trditev, da se bo uporaba dela na daljavo v Sloveniji povečala, s katero se strinja približno tri četrtine vprašanih. Štirje od desetih vprašanih pravijo, da bo imel izbruh koronavirusa resne finančne posledice zanje osebno. Največjo spremembo zaznavamo pri trditvi, da se bodo ljudje v Sloveniji v večji meri obrnili na lokalne ponudnike. S to se sedaj strinja 49 % vprašanih, še v juliju pa je delež znašal 58 %.

GRAF 3: Kateri javni osebi oziroma osebam najbolj zaupate v zvezi z informacijami o koronavirusu? Prosimo, najprej navedite tisto osebo, ki ji najbolj zaupate, potem pa še do dve osebi, ki sta prav tako vredni vašega zaupanja. V grafu prikazujemo seštevek omemb ne glede na pozicijo. Prikazujemo samo osebe, ki jih je navedlo vsaj 10 respondentov.
20201029 gospodarstvo 3

Kar četrtina vprašanih je dejala, da ne zaupajo nikomur, med strokovnjaki pa največje zaupanje uživa Bojana Beović, ki jo je kot zaupanja vredno prav tako navedla četrtina vprašanih. Vladnega govorca Jelka Kacina je med prvimi tremi najbolj zaupanja vrednimi osebami omenilo 15 % vprašanih, Milana Kreka pa 12 %. Nekoliko višji delež beležimo še za predsednika vlade (9 %).

Raziskavo je izvedel Inštitut za raziskovanje trga in medijev Mediana med 2. in 4. oktobrom 2020 z metodo spletnega anketiranja (CAWI) v okviru Medianinega spletnega panela. V raziskavi je sodelovalo 505 polnoletnih prebivalcev Slovenije. Vzorec je za Slovenijo reprezentativen po spolu, starosti in regiji.

Na Inštitutu za raziskovanje trga in medijev Mediana verjamemo v pomembnost obveščanja javnosti v vseh razmerah. Prav zato raziskave javnega mnenja, ki nam pokažejo trenutno sliko stanja med prebivalstvom Slovenije, izvajamo z lastnimi investicijskimi sredstvi v dobro javnosti in anketirance za njihovo sodelovanje, trud in iskrenost še vedno nagrajujemo.

Naslovna slika: pixabay.com

Deli:

Aktualno