SKORAJ TRI ČETRTINE PREBIVALCEV SLOVENIJE OKREVANJE SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA OD POSLEDIC KORONAVIRUSA POSTAVLJAJO V LETO 2022 ALI KASNEJE

20201026 delo naslovna

Na Inštitutu za raziskovanje trga in medijev, Mediana smo ugotavljali, kako vidijo okrevanje slovenskega gospodarstva, kakšen je njihov trenutni delovni status ter kako se je v primerjavi s poletjem spremenil pogled na delo od doma.

GRAF 1: Kdaj si bo po vašem mnenju slovensko gospodarstvo opomoglo od negativnih posledic izbruha koronavirusa?

20201026 delo 1

Še v juliju so bile napovedi prebivalcev Slovenije previdno optimistične – v času zatišja je skoraj petina napovedovala, da si bo slovensko gospodarstvo opomoglo leta 2021 ali prej, četrtina v letu 2022, tretjina pa leta 2023 ali kasneje. V tokratnem merjenju je delež tistih, ki okrevanje napovedujejo šele leta 2023 ali kasneje, statistično značilno višji, saj je narasel kar za 14 odstotnih točk.

GRAF 2: Kako bi opisali svoj trenutni delovni položaj?

20201026 delo 2

Zanimivo je, da je kljub bistvenemu porastu okužb delež tistih, ki delajo na delovnem mestu, še vedno 42 %, le 6 % pa delo opravlja od doma.

GRAF 3: Kako gledate na delo od doma?

20201026 delo 3

Bistveno spremembo pa ugotavljamo v odnosu do dela od doma med tistimi, ki trenutno svoje delo izvajajo na ta način. Medtem ko je bilo v juliju takšnih, ki jim je bilo vseeno, ali delajo doma ali na delovnem mestu več kot polovico, je ta delež upadel za 15 %. Po drugi strani se je za 10 odstotnih točk povečal delež tistih, ki jim je delo od doma prijetno in se ne veselijo povratka na delovno mesto. Verjetno je to deloma povezano tudi s tem, da se je delo od doma vprašanim zdelo julija ob ugodni epidemiološki sliki nekoliko nesmiselno, sedaj pa so razmere precej drugačne, kot pred nekaj meseci.

Raziskavo je izvedel Inštitut za raziskovanje trga in medijev Mediana med 2. in 4. oktobrom 2020 z metodo spletnega anketiranja (CAWI) v okviru Medianinega spletnega panela. V raziskavi je sodelovalo 505 polnoletnih prebivalcev Slovenije. Vzorec je za Slovenijo reprezentativen po spolu, starosti in regiji.

Na Inštitutu za raziskovanje trga in medijev Mediana verjamemo v pomembnost obveščanja javnosti v vseh razmerah. Prav zato raziskave javnega mnenja, ki nam pokažejo trenutno sliko stanja med prebivalstvom Slovenije, izvajamo z lastnimi investicijskimi sredstvi v dobro javnosti in anketirance za njihovo sodelovanje, trud in iskrenost še vedno nagrajujemo.

Naslovna slika: pixabay.com

Deli:

Aktualno