SKORAJ TRI ČETRTINE PREBIVALCEV SLOVENIJE PRIPRAVLJENOST VLADE NA NOV VAL OKUŽB OCENJUJE Z NAJNIŽJO OCENO

20201026 vlada naslovna

Na Inštitutu za raziskovanje trga in medijev, Mediana smo ugotavljali, kako prebivalci Slovenije ocenjujejo delovanje in komuniciranje vlade, pa tudi, kakšno je njihovo zaupanje v sposobnost vlade ob prihajajočih domačih in svetovnih izzivih.

GRAF 1: Kako bi ocenili pripravljenost vlade na nov val primerov koronavirusa, s katerim se trenutno spopadamo?

20201026 vlada 1

Delo vlade kot nezadostno ocenjuje 32 % vprašanih, še nadaljnjih 16 % pa le kot zadostno. Kot dobro ali zelo dobro delo vlade vidi le 23 % vprašanih. Glede na oktobrske podatke raziskave Barometer, ki jo Mediana redno izvaja za Delo, ugotavljamo, da pripravljenost vlade vlade podpira le še malenkost več ljudi, kot stranko SDS (19 %).

GRAF 2: Kako bi ocenili delo vlade na področju komunikacije z javnostjo v zvezi z ukrepi?

20201026 vlada 2

Podobno slabo se je vlada odrezala tudi na področju komunikacije z javnostjo v zvezi z ukrepi. Kot lahko vidimo, delež tistih, ki vladi podeljujejo oceno nezadostno, iz meseca v mesec raste. Razlika med julijem in oktobrom je pri slednjih statistično značilna in znaša kar 13 odstotnih točk. Na drugi strani skozi čas lahko opazujemo upad deleža tistih, ki bi vlado ocenili kot dobro ali zelo dobro. Oba deleža sta v primerjavi z julijem statistično značilno različna – tistih, ki bi vlado ocenili kot (zelo) dobro, je bilo v juliju 39 %, v oktobru pa le še 25 %.

GRAF 3: Prosimo, ocenite svoje strinjanje s spodnjimi trditvami. V grafu prikazujemo združena deleža ocen 4 (strinjam se) ter 5 (popolnoma se strinjam) skozi mesece.
20201026 vlada 3

Medtem ko se delež tistih, ki cenijo tisto, kar jim življenje ponuja, skozi čas bistveno ne spreminja, to ne velja za trditve, vezane na zaupanje vladi ter oceno vlade v primerjavi z drugimi državami. Delež tistih, ki menijo, da se druge države s koronavirusom spopadajo bolje kot Slovenija je od julija narasel za 7 odstotnih točk in je statistično značilen. Prav tako statistično značilno razliko beležimo tudi med konstantno usihajočim deležem tistih, ki zaupajo vladi, da bo sprejela prave odločitve za našo državo (od julija upad za 7 odstotnih točk) ter tistih, ki zaupajo vladi, da je pripravljena na prihodnje svetovne izzive. Delež tistih, ki se strinjajo s to trditvijo, je od julija upadel kar za 8 odstotnih točk.

Raziskavo je izvedel Inštitut za raziskovanje trga in medijev Mediana med 2. in 4. oktobrom 2020 z metodo spletnega anketiranja (CAWI) v okviru Medianinega spletnega panela. V raziskavi je sodelovalo 505 polnoletnih prebivalcev Slovenije. Vzorec je za Slovenijo reprezentativen po spolu, starosti in regiji.

Na Inštitutu za raziskovanje trga in medijev Mediana verjamemo v pomembnost obveščanja javnosti v vseh razmerah. Prav zato raziskave javnega mnenja, ki nam pokažejo trenutno sliko stanja med prebivalstvom Slovenije, izvajamo z lastnimi investicijskimi sredstvi v dobro javnosti in anketirance za njihovo sodelovanje, trud in iskrenost še vedno nagrajujemo.

Naslovna slika: pixabay.com

Deli:

Aktualno