SLOVENCI NA DELO GLEDAMO KOT NA SREDSTVO ZA DOSEGO CILJEV, A TUDI OSEBNO IZPOLNITEV IN DOLŽNOST

win mediana prvi maj

Kaj je prvi maj in zakaj ga praznujemo?

Mednarodni praznik dela praznujemo v 150 državah po svetu, s čimer je eden najbolj razširjenih praznikov sploh. Obeležujemo ga kot spomin na velike delavske proteste v Chicagu 1. maja 1886, v katerih so delavci zahtevali uvedbo osemurnega delavnika. Med protesti je bilo ubitih več ljudi, tako na strani protestnikov, kot tudi policistov.

Tudi danes je praznovanje prvega maja povezano z organiziranimi zborovanji po vsem svetu, s katerimi se opozarja na pravice delavcev.

Raziskava o percepciji dela v Sloveniji in na Hrvaškem

WIN International, vodilno svetovno združenje za raziskave trga, je v sodelovanju z nacionalnimi raziskovalnimi inštituti raziskoval stališča in prepričanja skoraj 30.000 ljudi v 40 državah sveta. V Sloveniji je raziskavo opravil Inštitut Mediana, na Hrvaškem pa Mediana Fides. V raziskavi je bilo anketiranim postavljeno tudi vprašanje, kaj za njih pomeni delo oziroma kakšna je vloga dela v njihovem življenju.

Graf 1: Kaj vam pomeni delo/zaposlitev? Kakšno vlogo ima delo/zaposlitev v vašem življenju? Primerjava Slovenije in Hrvaške.

win mediana prvi maj

V primerjavi s prebivalci Slovenije kar 13 % več prebivalcev Hrvaške vidi delo kot sredstvo za dosego ciljev, kar je sicer v obeh državah najpogostejši odgovor na to vprašanje.

Ostale percepcije dela so večinoma višje med prebivalci Slovenije – delo kot sredstvo za osebno izpolnitev vidi 19 % anketirancev (2 % več kot na Hrvaškem), kot dolžnost 18 % (4 % več kot na Hrvaškem) oziroma kot sredstvo, s pomočjo katerega bodo dosegli svoj pokojninski načrt 15 % (3 % več v primerjavi s Hrvaško).

Čeprav se odgovor, da je delo le sredstvo za dosego ciljev, pojavlja najpogosteje v obeh državah, lahko vidimo, da so v Sloveniji deleži med različnimi odgovori porazdeljeni precej bolj enakomerno, kot na Hrvaškem, kjer ta odgovor izrazito odstopa od vseh ostalih.

Zelo podoben je v obeh državah delež tistih, ki jim delo predstavlja vsakodneven izziv – med prebivalci Slovenije je takšnih 11 %, med prebivalci Hrvaške pa 12 %.

Najmanjši delež anketirancev pravi, da je namen dela zgraditi dolgoročno kariero, pri čemer so takemu vidiku nekoliko bolj naklonjeni Slovenci (8 %, Hrvaška 5 %), še manj pa jih meni, da je delo razburljiva dogodivščina (3 % prebivalcev Hrvaške in 2 % prebivalcev Slovenije)

Metodologija

Podatke je v času med oktobrom in decembrom 2019 zbral WIN International, vodilno svetovno združenje za raziskave trga. Raziskava WIN World Survey (WWS) vključuje prepričanja in mnenja 29.368 posameznikov iz 40 držav sveta. Raziskavo je v Sloveniji izvedel Inštitut za raziskovanje trga in medijev, Mediana, na Hrvaškem pa Inštitut za raziskovanje trga in medijev, Mediana Fides.

Naslovna fotografija: pixabay.com

Deli:

Aktualno