SPOROČILO MEDIJEM 30.10.2020.
INTERPRETACIJA PODATKOV O ZAUPANJU POSAMEZNIKOV

Na Inštitutu za raziskovanje trga in medijev, Mediana smo ugotavljali, komu v zvezi z informacijami o koronavirusu prebivalci Slovenije najbolj zaupajo. Podatki so bili javnosti posredovani 26. oktobra 2020.

Zaradi pogostih vprašanj glede interpretacije rezultatov ponovno poudarjamo način, na katerega je bilo vprašanje zastavljeno in kako se podatki interpretirajo.

Vprašanje je bilo anketirancem zastavljeno spontano, kar pomeni, da jim odgovori niso bili ponujeni. Vsi odgovori v spodnjem grafu so tako navedbe anketirancev, zaradi česar prihaja tudi do neenotnosti med tem, da so ponekod poimenovane osebe (npr. dr. Bojana Beović), ponekod pa segmenti (npr. zdravniki, epidemiologi) ali inštitucije (npr. NIJZ).

Nadalje je potrebno poudariti, da je, kot je razvidno iz zastavljenega vprašanja, vsak posameznik lahko imenoval do tri osebe (najprej osebo, ki ji najbolj zaupa, nato pa še do dve osebi, ki sta prav tako vredni njegovega zaupanja). Ker v grafu prikazujemo sumarni delež (ne glede na pozicijo) anketirancev, ki je imenoval posamezno osebo, segment oziroma inštitucijo, ne pa deleža navedb, je seštevek vseh navedb več kot 100 %. Povedano drugače – če bi vsak anketiranec navedel 3 osebe, bi bil seštevek vseh navedb 300 %.

GRAF 1: Kateri javni osebi oziroma osebam najbolj zaupate v zvezi z informacijami o koronavirusu? Prosimo, najprej navedite tisto osebo, ki ji najbolj zaupate, potem pa še do dve osebi, ki sta prav tako vredni vašega zaupanja. Prikazujemo samo osebe, ki jih je navedlo vsaj 10 respondentov.

20201029 gospodarstvo 3

Raziskavo je izvedel Inštitut za raziskovanje trga in medijev Mediana med 2. in 4. oktobrom 2020 z metodo spletnega anketiranja (CAWI) v okviru Medianinega spletnega panela. V raziskavi je sodelovalo 505 polnoletnih prebivalcev Slovenije. Vzorec je za Slovenijo reprezentativen po spolu, starosti in regiji.

Na Inštitutu za raziskovanje trga in medijev Mediana verjamemo v pomembnost obveščanja javnosti v vseh razmerah. Prav zato raziskave javnega mnenja, ki nam pokažejo trenutno sliko stanja med prebivalstvom Slovenije, izvajamo z lastnimi investicijskimi sredstvi v dobro javnosti in anketirance za njihovo sodelovanje, trud in iskrenost še vedno nagrajujemo.

Deli:

Aktualno