ŠPORTNE IN KULTURNE PRIREDITVE: ZANIMANJE JE MED ZVESTIMI OBISKOVALCI ŽE VELIKO

20200615 korona šport

Na Inštitutu za raziskovanje trga in medijev, Mediana smo ugotavljali, kakšne so namere prebivalcev Slovenije v zvezi z obiskovanjem športnih prireditev, kulturnih prireditev, dogodkov in koncertov.

GRAF 1: Kako pogosto ste pred epidemijo korona virusa…?

20200615 korona šport 1

Za pravilno interpretacijo podatkov je pomembno, da najprej ugotovimo stanje pred epidemijo. 37 % vprašanih je reklo, da so vsaj občasno obiskovali športne dogodke (29 % občasno in 8 % pogosto), 56 % pa, da so obiskovali kulturne dogodke, prireditve in koncerte (39 % občasno in 17 % pogosto).

GRAF 2: Kako verjetno boste po dvigu ukrepov…?

20200615 korona šport 2

Kakšno pa je stanje sedaj? Med celotno populacijo je takšnih, ki bodo (zelo) verjetno obiskali športne dogodke, 16 %, tistih, ki bodo (zelo) verjetno obiskali kulturne dogodke, pa 27 %. A verjetno bolj pomemben je podatek, kakšne so namere tistih, ki so oboje obiskovali vsaj občasno že pred epidemijo. Med temi je namera po obiskovanju bistveno višja. Športne dogodke bo (zelo) verjetno obiskalo 41 % anketiranih, kar je celo več, kot pred epidemijo (vsaj občasno 37 %). Med tistimi, ki so že prej obiskovali kulturne dogodke, prireditve in koncerte, bo slednje (zelo) verjetno obiskalo 46 % anketiranih. Tu beležimo rahel padec glede na stanje pred epidemijo, ko je takšne dogodke obiskovalo 56 % prebivalcev Slovenije.

Podatki kažejo, da strah oz. zaskrbljenost glede trenutne situacije ne igra pomembne vloge pri namerah za obisk športnih in kulturnih prireditev. Čeprav smo mislili, da bodo tisti, ki so manj zaskrbljeni glede trenutne situacije, bolj verjetno napovedali obisk športnih ali kulturnih dogodkov, temu ni tako. Pravzaprav so razlike med slednjimi in tistimi, ki so glede trenutne situacije (zelo) zaskrbljeni, praktično neobstoječe. Kot kaže, ključno vlogo pri namerah res igrajo pretekle navade obiskovanja različnih dogodkov.

Zaključimo torej lahko, da se bodo zvesti navijači in ljubitelji kulture v večji meri vrnili k svojim starim navadam. Rahel padec obiska glede na odgovore anketirancev lahko pričakujejo kulturne prireditve – ali gre to pripisati trenutno še veljavnim ukrepom, odpovedi več prireditev ali čemu drugemu, bo verjetno pokazal čas.

Raziskavo je izvedel Inštitut za raziskovanje trga in medijev Mediana 15. in 16. maja 2020 z metodo spletnega anketiranja (CAWI) s pomočjo Medianinega spletnega panela. V raziskavi so sodelovalo 505 prebivalci Slovenije v starosti 15-75 let.

Na Inštitutu za raziskovanje trga in medijev Mediana verjamemo v pomembnost obveščanja javnosti v vseh razmerah. Prav zato raziskave javnega mnenja, ki nam pokažejo trenutno sliko stanja pred prebivalstvom Slovenije, izvajamo pro-bono in paneliste za njihovo sodelovanje, trud in iskrenost še vedno nagrajujemo.

Naslovna slika: pixabay.com

Deli:

Aktualno