SPOŠTUJEMO PRIPOROČILA IN OSTAJAMO DOMA

Spoštujemo priporočila in ostajamo doma

V okviru raziskave o percepciji trenutne situacije v Sloveniji, smo v sodelovanju s časnikom Delo, panelistom Mediane postavili nekaj vprašanj. Raziskava je bila izvedena 17.3. in 18.3.2020, sodelovalo je 536 polnoletnih prebivalcev Slovenije, reprezentativnih za populacijo Slovenije po spolu, starosti, regiji in izobrazbi.

Na postavljeno vprašanje ali se zdijo ukrepi za zajezitev epidemije korona virusa ustrezni, so se sodelujoči v raziskavi večinoma strinjali, da bi lahko bili sprejeti ukrepi še strožji, četrtina pa se strinja da so sprejeti ukrepi primerni. Le 2% vprašanih meni, da so ukrepi prestrogi.

Korona sprejeti ukrepi

Na vprašanje ali se dosledno držijo priporočila, da ostajajo doma, je kar 76% odgovorilo pritrdilno, kar kaže na splošno zavedanje resnosti situacije.

Spoštujemo priporočila in ostajamo doma

Takih, ki imajo možnost dela od doma, je slaba tretjina, jih pa kar 55% redno hodi v službo, saj jim narava dela ne omogoča dela od doma.

 

korona delo od doma

Največjo skrb trenutno povzroča nejasnost, kdaj se bo epidemija končala. Poleg tega pa še možnost lastne okužbe ali okužbe ostalih rizičnih skupin.

korona skrb 2
korona skrb 1

Deli:

Aktualno