TRENUTNO OBLIKO IZVEDBE ŠOLANJA PODPIRA LE ČETRTINA PREBIVALCEV

šola naslovna

Na Inštitutu za raziskovanje trga in medijev, Mediana smo ugotavljali, kakšna so mnenja različnih skupin prebivalcev o trenutnih ukrepih, ki veljajo na področju šolstva in predšolske vzgoje.

GRAF 1: Kakšno je vaše mnenje o odpiranju vrtcev in šol? Prosimo, izberite trditev, ki je najbližje vašemu mnenju.

šola 1

Več kot tretjina (36 %) državljanov Slovenije pravi, da bi šolanje sicer moralo potekati ob upoštevanju varnostnih ukrepov, vendar pa bi moralo biti omogočeno učencem in dijakom vseh generacij, ne le izbranim. Četrtina vprašanih je mnenja, da je trenutna oblika organizacije šolanja pravilna, 20 % pa bi šole zaprlo vse do jeseni. Kar 15 % jih meni, da bi se morale šole odpreti v celoti ter pouk nadaljevati za vse generacije brez posebnih varnostnih ukrepov.

Na družbenih razmerjih smo lahko med tistimi, ki jih prenos okužb znotraj vzgojno-izobraževalnih ustanov verjetno bolj skrbi, zasledili mnenje, da gre pri apelih za šolanje generacij bolj za potrebe staršev, kot dobrobit otrok. Kot kažejo spodnji podatki v grafu 2, to ne drži, saj starši z otroki, mlajšimi od 18 let, pri nobenem izmed stališč bistveno ne odstopajo od povprečja.

GRAF 2: Kakšno je vaše mnenje o odpiranju vrtcev in šol? Prosimo, izberite trditev, ki je najbližje vašemu mnenju. Prikaz na vseh respondentih in starših otrok, mlajših od 18 let

šola 2

Raziskavo je izvedel Inštitut za raziskovanje trga in medijev Mediana 15. in 16. maja 2020 z metodo spletnega anketiranja (CAWI) s pomočjo Medianinega spletnega panela. V raziskavi so sodelovalo 505 prebivalci Slovenije v starosti 15-75 let.

Na Inštitutu za raziskovanje trga in medijev Mediana verjamemo v pomembnost obveščanja javnosti v vseh razmerah. Prav zato raziskave javnega mnenja, ki nam pokažejo trenutno sliko stanja pred prebivalstvom Slovenije, izvajamo pro-bono in paneliste za njihovo sodelovanje, trud in iskrenost še vedno nagrajujemo.

Naslovna slika: pixabay.com

Deli:

Aktualno