Trženjske
raziskave po meri

Zagotavljamo širok nabor trženjskih raziskav, ki podpirajo razvoj in implementacijo marketinških strategij. 

Percepcija blagovne znamke

Zadovoljstvo in lojalnost uporabnikov

Prepoznavnost blagovne znamke

Testiranje inovacij in izdelkov

Imidž blagovne znamke

Testiranje konceptov

Kontinuirane študije

Učinkovitost oglaševalskih akcij

Nakupna pot uporabnika

Analize letakov in katalogov

Persone

Javno mnenje

Segmentacija

Vzporedne volitve

Analiza stališč in uporabe izdelkov ali storitev

Percepcija blagovne znamke

Z oceno podobe podjetja znamo oceniti, kaj je potrebno spremeniti za boljšo percepcijo blagovne znamke, kakšna je pozicija vašega podjetja v primerjavi s konkurenco in kako blagovno znamko podjetja dojemajo vaši uporabniki ter uporabniki konkurenčnih izdelkov in storitev. 

Prepoznavnost blagovne znamke

Za ugotavljanje prepoznavnosti znamke merimo in spremljamo kapital blagovne znamke, ki daje sliko o razširjenosti vpliva blagovne znamke.

Preferenca blagovne znamke 

Preferenco znamke ugotavljamo z oceno potenciala blagovne znamke v primerjavi s konkurenco. Izvedeli boste, koliko potencialnih uporabnikov vaših izdelkov in storitev je na trgu in koliko jih razmišlja o uporabi konkurenčnih izdelkov in storitev.

Imidž blagovne
znamke

Ob kontinuiranem merjenju spremljamo, kako se podoba podjetja spreminja skozi čas in s tem na osnovi podatkov predlagamo prilagojeno komunikacijo za povečanje zaupanja in zvestobe strank.

Kontinuirane
študije

Kontinuirane študije pomagajo podjetjem skozi čas meriti in spremljati zavedanje o blagovni znamki, zadovoljstvo uporabnikov in njihov odnos ter omogočajo identifikacijo trendov in večjih sprememb na trgu.  

Nakupna pot
uporabnika

Z identifikacijo vseh stičnih točk uporabnika in vašega izdelka ali storitve bomo poiskali največje razkorake med pričakovanji uporabnikov in dejansko izkušnjo ter oblikovali idealno nakupno pot. 

Persone

Oblikovanje persone vam omogoča boljše razumevanje tipičnih uporabnikov vaših storitev in izdelkov in s tem uspešnejše kampanje, saj bodo izdelki in komunikacija razviti z mislijo na uporabnika in njegove potrebe. 

Segmentacija

S statističnimi analizami vaše (potencialne) stranke razdelimo v različne skupine na podlagi njihovega socio-demografskega profila, življenjskega sloga, uporabe blagovnih znamk, izkušnje in potrebe.

Analiza stališč in uporabe izdelkov ali storitev

Z analizo stališč lahko dobite vpogled v odnos strank do vašega izdelka ali storitve, odgovore na vprašanja kdo, kaj, kdaj, kje in kako vaš izdelek ali storitev uporablja in ali je vaša konkurenca v katerem segmentu bolj priljubljena.

Zadovoljstvo in lojalnost uporabnikov

Z raziskavo zadovoljstva uporabnikov, ki jo bomo zasnovali z za vas najprimernejšo kombinacijo metrik, boste izvedeli v kolikšni meri vaša ponudba izpolnjuje pričakovanja strank, in temu primerno prilagodili ponudbo in komunikacijo.

Testiranje inovacij in izdelkov

S testiranjem povečate verjetnost uspeha vašega izdelka, ocenite potencial novega izdelka ali pa optimizirate že oblikovan izdelek.

Testiranje konceptov

Preverite koncept produkta ali storitve še preden ga lansirate na tržišče. Pomagamo vam ugotoviti morebitne pomanjkljivosti, pridobiti potrditev prednosti in primerjavo s konkurenco. 

Učinkovitost oglaševalskih akcij

Za optimizacijo in merjenje učinka oglasa po zaključku kampanje izvedemo pre-testiranje oglasa, pri čemer ocenimo uspešnost prepoznavanja in zapomnljivosti sporočil, vpliv na preferenco blagovne znamke ter spodbujanje k nakupnim odločitvam.

Analize letakov in katalogov

Rezultati analiz, pripravljenih na podlagi mnenj in pogledov vaših strank, vam bodo v pomoč pri oblikovanju letakov in katalogov na način, ki bo za kupce najbolj privlačen in relevanten ter bo najbolj učinkovito prodajal vaše izdelke ali storitve. 

Javno mnenje

S pomočjo merjenja javnega mnenja pridobivamo odgovore na aktualna družbena in politična vprašanja. Merimo menja, stališča in vrednote oziroma odnos javnosti do različnih družbenih tem.

Vzporedne volitve

Ena bistvenih vsebin pri raziskovanju javnega mnenje je merjenje vzporednih volitev, s katerim natančno napovemo volilne izide. 

Kontinuirani projekti

Vpogled v potrošnika,
blagovno znamko in trg
na klik.

Raziskave po
meri naročnika

Ad hoc trženjske
raziskave za vse vaše
specifične potrebe.

Raziskovalne
metode

Raziskujemo z uporabo
številnih kvalitativnih
in kvantitativnih metod.