UKREPI PO OCENI PREBIVALCEV DOKAJ DOBRI, KOMUNIKACIJA VLADE PA JIH JE RAZDELILA NA DVA POLA

20200527 vlada naslovna

Na Inštitutu za raziskovanje trga in medijev, Mediana smo ugotavljali, kako prebivalci Slovenije ocenjujejo delovanje vlade na področju komuniciranja, vladnih ukrepov in soočanja s posledicami epidemije, ki je svet pretresla v zadnjih mesecih.

GRAF 1: Kako bi ocenili delo vlade na področju komunikacije z javnostjo v zvezi z ukrepi in njihovim postopnim sproščanjem?

vlada 1

Kar 26,5 % anketirancev je komunikacijo vlade v zvezi s sprejetimi ukrepi in njihovim sproščanjem ocenilo nezadostno, še nadaljnjih 15,5 % zadostno. Povedano drugače – približno štirje od desetih prebivalcev Slovenije (42 %) so komunikacijo vlade ocenili z najnižjima ocenama. Podobna je slika tudi na drugi strani – kot dobro komunikacijo vlade ocenjuje 23,9 % prebivalcev, zelo dobro pa 18,7. Najvišji dve oceni je torej vladnemu komuniciranju podelilo 43 % prebivalcev.

GRAF 2: Kako zadovoljni pa ste z dosedanjimi ukrepi vlade?

vlada 2

Nekoliko drugačna je slika, ko prebivalce povprašamo po njihovem zadovoljstvu z dosedanjimi ukrepi vlade. Čeprav je na tem področju z delom vlade popolnoma zadovoljnih »le« 16 % anketirancev, pa je na drugi strani »le« 15 % z ukrepi popolnoma nezadovoljnih. Da so z ukrepi vlade zadovoljni, je ocenila kar dobra četrtina prebivalcev (27 %), še nadaljnjih 23 % pa se nahaja nekje na sredini in so glede zadovoljstva z ukrepi neopredeljeni. Resnično nezadovoljnih je tako le približno tretjina anketiranih, iz česar lahko razumemo, da so bili ukrepi dobro sprejeti, čeravno so si mnenja o njihovem posredovanju v javnost nasprotujoča.

GRAF 3: Prosimo, ocenite svoje strinjanje z naslednjimi trditvami.

vlada 3

Nenazadnje smo prebivalce Slovenije prosili le še, da ocenijo svoje strinjanje z nekaterimi trditvami, povezanimi z delovanjem vlade sedaj in v prihodnosti. Kar polovica anketiranih je ocenila, da ne zaupajo vladi, da bo sprejela prave odločitve, medtem ko se s to trditvijo strinja približno 35 %. Podobno razmerje velja tudi za trditev, da prebivalci zaupajo vladi, da je pripravljena na nove svetovne izzive. Tu je nestrinjanje še malenkost višje, in sicer 53 %, medtem ko se s trditvijo strinja 32 % anketiranih. Pogled v prihodnost je torej precej pesimističen.

Povsem drugačna je slika pri trditvi, ki je nekakšna ocena delovanja države v času epidemije. Kar polovica respondentov se namreč ne strinja s trditvijo, da se druge države s korona virusom spopadajo bolje kot Slovenija – tega mnenja je le 23 % vprašanih. Na tem področju so torej prebivalci Slovenije vladi podelili pozitivno oceno. Za primerjavo – svojo državo je kot slabšo od ostalih na področju spopadanja z virusom ocenilo kar 39 % prebivalcev Srbije in 26 % prebivalcev Hrvaške.

Raziskavo je izvedel Inštitut za raziskovanje trga in medijev Mediana 15. in 16. maja 2020 z metodo spletnega anketiranja (CAWI) s pomočjo Medianinega spletnega panela. V raziskavi so sodelovalo 505 prebivalci Slovenije v starosti 15-75 let.

Na Inštitutu za raziskovanje trga in medijev Mediana verjamemo v pomembnost obveščanja javnosti v vseh razmerah. Prav zato raziskave javnega mnenja, ki nam pokažejo trenutno sliko stanja pred prebivalstvom Slovenije, izvajamo pro-bono in paneliste za njihovo sodelovanje, trud in iskrenost še vedno nagrajujemo.

Naslovna slika:  pixabay.com

Deli:

Aktualno