USPEŠNO DELOVANJE NOVI VLADI NAPOVEDUJE POLOVICA PREBIVALCEV SLOVENIJE

20220527 vlada naslovna

Čeprav le polovica vprašanih pravi, da so proces koalicijskih pogajanj in oblikovanja nove vlade spremljali pozorno, pa večinoma vladi napovedujejo uspešno prihodnost.

Na Inštitutu za raziskovanje trga in medijev, Mediana smo ugotavljali, kako pozorno so prebivalci Slovenije spremljali oblikovanje nove vlade, kakšni so njihovi obeti glede njenega delovanja in kako dobro poznajo bodočo ministrsko ekipo.

GRAF 1: Ali ste spremljali proces koalicijskih pogajanj in oblikovanja zasedbe bodoče vlade?

20220527 vlada 01

Le dobra desetina vprašanih pravi, da so proces koalicijskih pogajanj in oblikovanja nove vlade spremljali zelo pozorno, še nadaljnih 38 % pa, da so jih spremljali dokaj pozorno – skupaj 52 %. Na drugi strani imam praktično enak delež tistih, ki tega procesa niso spremljali preveč pozorno oziroma ga sploh niso spremljali.

GRAF 2: Prosimo ocenite, v kolikšni meri se strinjate s sledečimi trditvami.

20220527 vlada 02

Tudi v prihodnost bodoče vlade vprašani gledajo precej optimistično. Skoraj dve tretjini se (popolnoma) strinjata, da bo bodoča vlada zaklučila celoten mandat, več kot polovica pa jih pričakuje, da bo pri svojem delovanju uspešna. Kar 46 % respondentov je pozitivno naklonjenih ideji, da v ministrsko ekipo bodoči mandatar vključi tudi ministra iz Stranke Alenke Bratušek in Liste Marjana Šarca, čeprav gre za stranki, ki nista presegli parlamentarnega praga.

GRAF 3: Ali lahko iz glave imenujte nekaj ministrskih kandidatov, ki jih je imenovala nova vlada? Prosimo, naštejte čim več imen, ki se jih spomnite. Več možnih odgovorov, spontane navedbe.

20220527 vlada 03

Nenazadnje smo sodelujoče v raziskavi povprašali še, katere ministrske kandidate lahko imenujejo, ne da si pri tem pomagajo z iskanjem preko spleta. Vsak respondent je lahko imenoval poljubno število ministrskih kandidatov, v zgornjem grafu pa prikazujemo tiste, ki sta jih navedla vsaj 2 % vprašanih.

Kot lahko vidimo, so najbolj prepoznavni ministrski kandidati vodje strank – Luka Mesec, Tanja Fajon, Marjan Šarec ter Alenka Bratušek, ki jih je navedla polovica vprašanih. Visoko po prepoznavnosti je tudi ministrski kandidat Danijel Bešič Loredan, ki naj bi prevzel Ministrstvo za zdravje. Tega kandidata je navedla več kot tretjina vprašanih (36 %). Po prepoznavnosti izstopa tudi verjetni bodoči minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han, ki ga je spontano navedla več kot četrtina vprašanih (28 %). Zadnja ministrska kandidatka, ki jo je spontano imenovala več kot desetina vprašanih, je Tatjana Bobnar (12 %). Poudariti je treba, da je bila raziskava izvedena, preden je bilo jasno, da na tej točki nastajajoča vlada ne bo mogla oblikovati novih ministrstev.

Raziskavo je izvedel Inštitut za raziskovanje trga in medijev Mediana med 17. in 18. majem 2022 z metodo spletnega anketiranja (CAWI) v okviru Medianinega spletnega panela. V raziskavi je sodelovalo 440 polnoletnih prebivalcev Slovenije. Vzorec je za Slovenijo reprezentativen po spolu, starosti, izobrazbi in regiji. Največja napaka ocene deleža: 2,2.

Na Inštitutu za raziskovanje trga in medijev Mediana verjamemo v pomembnost obveščanja javnosti v vseh razmerah. Prav zato raziskave javnega mnenja, ki nam pokažejo trenutno sliko stanja med prebivalstvom Slovenije o soočanju s covidnimi razmerami, že od marca 2020 izvajamo z lastnimi investicijskimi sredstvi v dobro javnosti in anketirance za njihovo sodelovanje, trud in iskrenost še vedno nagrajujemo.
Inštitut Mediana je član združenja ESOMAR (Evropskega združenja za javnomnenjske in trženjske raziskave). Ustanoviteljica Inštituta Mediana, Janja Božič Marolt, je predstavnica združenja ESOMAR za Slovenijo.
Naslovna slika: pixabay.com

Deli:

Aktualno