VEČINA PREBIVALCEV SLOVENIJE UVEDBE APLIKACIJE ZA SLEDENJE OKUŽB S COVID-19 ŠE VEDNO NE PODPIRA

20200717 aplikacija naslovna covid 19

Na Inštitutu za raziskovanje trga in medijev, Mediana smo ugotavljali, kakšen je nivo podpore aplikaciji med prebivalci Slovenije.

GRAF 1: Vlada razmišlja o uporabi telefonske aplikacije za sledenje gibanja okuženih posameznikov. Ali podpirate ali ne podpirate uporabe te aplikacije?

20200717 aplikacija 1

38 % vprašanih uvedbo aplikacije podpira in meni, da bomo z njeno pomočjo zagotovili lažjo sledljivost širjenja virusa. Na drugi strani 36 % vprašanih aplikacije ne podpira, saj jo vidijo kot vdor v zasebnost posameznika, še nadaljnjih 18 % pa aplikacije ne podpira, saj jo vidijo kot neučinkovito. Skupno torej aplikacije iz različnih razlogov ne podpira 54 % vprašanih. Neodločenih glede te tematike je 9 %.

GRAF 2: Ali bi v zameno za manj ukrepov s strani vlade vseeno pristali na sledenje posameznikov s pomočjo aplikacije? Med tistimi, ki aplikacijo vidijo kot vdor v zasebnost

20200717 aplikacija 2

Med tistimi, ki aplikacije ne podpirajo, saj jo vidijo kot vdor v zasebnost, je 6 % takšnih, ki bi na uvedbo aplikacije vseeno pristali v zameno za manj ostre restrikcije s strani vlade. Med celotno populacijo to predstavlja 2 %, kar pomeni, da je skupna podpora aplikaciji (pogojno) 40 %.

Raziskavo je izvedel Inštitut za raziskovanje trga in medijev Mediana med 9. in 10. julijem 2020 z metodo spletnega anketiranja (CAWI) v okviru Medianinega spletnega panela. V raziskavi je sodelovalo 506 polnoletnih prebivalcev Slovenije. Vzorec je za Slovenijo reprezentativen po spolu, starosti in regiji.

Na Inštitutu za raziskovanje trga in medijev Mediana verjamemo v pomembnost obveščanja javnosti v vseh razmerah. Prav zato raziskave javnega mnenja, ki nam pokažejo trenutno sliko stanja pred prebivalstvom Slovenije, izvajamo z lastnimi investicijskimi sredstvi v dobro javnosti in paneliste za njihovo sodelovanje, trud in iskrenost še vedno nagrajujemo.

Naslovna slika: pixabay.com

Deli:

Aktualno