VISOKA PODPORA OBNOVLJIVIM VIROM ENERGIJE, A NE NA DOMAČEM DVORIŠČU

20230127 ove naslovna

Oskrba z energijo je v zadnjih treh mesecih eno ključnih vprašanj v državi, ne le zaradi visokih cen energentov in vprašljive dobavljivosti, ampak tudi zaradi izzivov trajnostne oskrbe z energijo. Inštitut Mediana je za projektni konzorcij Ministrstva za okolje in prostor, Ministrstva za infrastrukturo in podjetja Ernst&Young Consulting izvedla raziskavo o percepciji obnovljivih virov energije. Raziskava je pokazala, da smo prebivalci Slovenije dobro seznanjeni z različnimi viri obnovljive energije, imamo pa različen odnos do infrastrukture za pridobivanje energije iz različnih virov.

Prebivalci Slovenije obnovljive vire energije v največji meri povezujemo s sončno energijo (40 %), sledi energija vetra (28 %) in vode (20 %). Za sonce in veter blizu 90 % prebivalcev meni, da sta trajnostna vira, štiri petine prebivalcev pa za trajnostni vir ocenjuje vodo. Biomasa je trajnostni vir energije po oceni 42 % prebivalcev, podoben delež (40 %) ima jedrsko energijo za trajnostni vir energije.

Slika 1: Asociacije na “Obnovljivi viri energije”

20230127 ove 01

Večina, 82 % prebivalcev meni, da bi morala Slovenija pospešiti prehod na obnovljive vire energije. Dobre tri četrtine (78 %)menijo, da je uporaba obnovljivih virov energije pomembna za omejevanje podnebnih sprememb. Prebivalci Slovenije smo pregovorno varčni, kar velja tudi pri ravnanju z energijo. 84 % varčuje z energijo, blizu 80 % kupuje varčne električne aparate in rabi elektriko v nižji tarifi. Vendar večji del prebivalcev varčno uporablja električno energijo zaradi nižanja stroškov (72 %) kot zaradi varovanja okolja (62 %). Le četrtina pri svojem dobavitelju preveri izvor električne energije.

Slika 2: Stališča do prehoda k obnovljivim virom energije

20230127 ove 02

Slika 3: ravnanje z električno energijo

20230127 ove 03

Na inštitutu Mediana smo razvili kazalnik, ki pomaga razumeti odnos anketirancev do izbranih vidikov. Imenujemo ga Medianin semafor podpore – MSP. Z MSP smo izmerili podporo gradnji infrastrukture za pridobivanje in distribucijo energije iz različnih virov. Dve tretjini prebivalcev nasprotujeta vsaj enemu tipu infrastrukture za pridobivanje energije iz obnovljivih virov energije v domačem kraju, v največji meri je odpor do hidroelektrarn in daljnovodov. Četrtina prebivalcev pa nasprotuje gradnji kakršnekoli take infrastrukture v domačem kraju. Odpor do gradnje take infrastrukture kjerkoli v državi pa je izredno nizek, saj ga izraža le 0,5 % prebivalcev.

Podporo smo preverili po statističnih regijah. Ugotavljamo, da so prebivalci vseh regij naklonjeni izgradnji vetrnih elektrarn, podporo hidroelektrarnam in sončnim elektrarnam izražajo prebivalci skoraj vseh regij. Do jedrske energije so prebivalci Slovenije mlačni, podporo ji izražajo le prebivalci Zasavja. Nasprotno pa prebivalci izražajo odpor do izgradnje termoelektrarn, bolj dopustne se zdijo prebivalcem Zasavja.

Slika 4: Podpora infrastrukturi za pridobivanje in distribucijo energije po regijah

20230127 ove 04

Podporni ukrep je bil izveden s financiranjem Evropske unije prek instrumenta tehnične podpore v sodelovanju z Generalnim direktoratom za podporo strukturnim reformam (DG Reform) Evropske komisije. Stališča, izražena v tem dokumentu, nikakor ne odražajo uradnega mnenja Evropske unije.

20230127 ove logo ey parthenon european commission rs ministrstvo za okolje in prostor rs ministrstvo za infrastrukturo
Naslovna slika: pixabay.com

Deli:

Aktualno