VSE MANJ ZASKRBLJENIH ZA SVOJE ŽIVLJENJE, VSE VEČ JIH POGREŠA OSEBNO SVOBODO

20210325 corona naslovna

Na Inštitutu za raziskovanje trga in medijev, Mediana smo ugotavljali, kako zaskrbljeni so glede trenutnih razmer prebivalci Slovenije, kako gledajo na razmerje med svobodo in ukrepi ter, kaj od življenja pričakujejo v prihodnje. Prav tako smo želeli ugotoviti, kako zadovoljni so prebivalci Slovenije z delom vlade in organizacijo cepljenja.

GRAF 1: Prosimo, zaupajte nam, v kolikšni meri ste zaskrbljeni za svoje življenje in življenje svojih bližnjih zaradi trenutnih razmer?

20210325 corona 1

Delež tistih, ki za svoje življenje in življenje bližnjih (sploh) niso zaskrbljeni, je v mesecu marcu najvišji po juliju 2020, na drugi strani pa je delež tistih, ki so (zelo) zaskrbljeni, najnižji od začetka meritev v marcu 2020. Zaskrbljenih oziroma zelo zaskrbljenih je 40 % prebivalcev.

GRAF 2: Kako bi ocenili razmerje med varnostjo, ki jo zagotavljajo ukrepi, ter vašo osebno svobodo?

20210325 corona 2

V občutenju ukrepov v primerjavi s preteklim obdobjem vidimo naraščanje deleža tistih, ki menijo, da so ukrepi prekomerni in pretirano posegajo v njihovo osebno svobodo. Rast beležimo že od jeseni in trenutno znaša 53 % prebivalcev Slovenije. Po drugi strani že od novembra upada delež tistih, ki menijo, da so ukrepi primerni, čeprav posegajo v osebno svobodo prebivalcev Slovenije.

GRAF 3: Če pomislite na ukrepe, ki jih vlada sprejema za preprečevanje koronavirusa in njegovih učinkov, ali menite, da …

20210325 corona 3

V mesecu marcu ugotavljamo padec deleža tistih, ki menijo, da ukrepi uravnoteženo obravnavajo zdravje in gospodarstvo, pa tudi statistično značilen porast deleža tistih, ki menijo, da se ukrepi preveč osredotočajo na gospodarstvo, kar je v škodo zdravju.

GRAF 4: Ali menite, da se bo običajno življenje kot posledica koronavirusa trajno spremenilo?

20210325 corona 4

Če je bilo v februarju zaznati nekaj več optimizma v porastu deleža tistih, ki menijo, da se bo običajno življenje po epidemiji spremenilo na boljše, je z začetkom tretjega vala delež slednjih ponovno statistično značilno nižji. Zlagoma se iz meseca v mesec že nekaj časa povečuje tudi delež tistih, ki si enostavno ne predstavljajo, kaj lahko pričakujejo po koncu epidemije – teh je zdaj že skoraj desetina.

GRAF 5: Prosimo, ocenite svoje strinjanje s spodnjimi trditvami. % strinjam se + % popolnoma se strinjam

20210325 corona 5

Medtem ko delež tistih, ki menijo, da se druge države bolje spopadajo s koronavirusom, zlagoma narašča iz meseca v mesec, ta mesec statistično pomemben padec merimo med tistimi, ki se (popolnoma) strinjajo, da vladi zaupajo, da je pripravljena na prihodnje svetovne izzive. Takšnih, ki se s trditvijo (popolnoma) strinjajo, je bilo še v februarju skoraj četrtina, zdaj pa že manj kot 20 %. Prav tako je statistično pomembno upadel delež tistih, ki se (popolnoma) strinjajo, da državi zaupajo glede sprejemanja pravih odločitev za našo državo. Ta delež sicer upada že od maja 2020, zdaj pa je s 17 % prebivalcev Slovenije dosegel najnižjo točko doslej.

GRAF 6: Kako ocenjujete delovanje vlade na sledečih področjih? % dobro + % zelo dobro

20210325 corona 6

Če je bilo v februarju v utripu javnosti čutiti še nekaj zadovoljstva in optimizma z organizacijo na področju cepljenja, že v marcu ugotavljamo statistično pomemben upad deleža tistih, ki delovanje na posamičnih področjih ocenjujejo kot (zelo) dobro. Tako je delež tistih, ki kot (zelo) dobro ocenjujejo organizacijo cepljenja, upadel za 7 %, enako pa velja tudi za delež tistih, ki so (zelo) zadovoljni z vladno komunikacijo z javnostjo. Najvišji upad beležimo za delo vlade glede pridobivanja cepiva – z vlado je bilo na tem področju še v februarju (zelo) zadovoljnih 21 % vprašanih, v mesecu marcu pa le še 12 %.

Raziskavo je izvedel Inštitut za raziskovanje trga in medijev Mediana med 23. in 24. marcem 2021 z metodo spletnega anketiranja (CAWI) v okviru Medianinega spletnega panela. V raziskavi so sodelovali 504 polnoletni prebivalci Slovenije. Vzorec je za Slovenijo reprezentativen po spolu, starosti in regiji.

Na Inštitutu za raziskovanje trga in medijev Mediana verjamemo v pomembnost obveščanja javnosti v vseh razmerah. Prav zato raziskave javnega mnenja, ki nam pokažejo trenutno sliko stanja med prebivalstvom Slovenije, že od marca 2020 izvajamo z lastnimi investicijskimi sredstvi v dobro javnosti in anketirance za njihovo sodelovanje, trud in iskrenost še vedno nagrajujemo.

Naslovna slika: pixabay.com

Deli:

Aktualno