VSE VEČ PREBIVALCEV SLOVENIJE MNENJA, DA SO UKREPI PREKOMERNI TER SE PREVEČ OSREDOTOČAJO NA ZDRAVJE, KAR JE V ŠKODO GOSPODARSTVU

20210301 corona naslovna

Na Inštitutu za raziskovanje trga in medijev, Mediana smo ugotavljali, kako zaskrbljeni so glede trenutnih razmer prebivalci Slovenije, kako gledajo na razmerje med svobodo in ukrepi ter, kaj od življenja pričakujejo v prihodnje. Prav tako smo želeli ugotoviti, kako zadovoljni so prebivalci Slovenije z delom vlade in organizacijo cepljenja.

GRAF 1: Prosimo, zaupajte nam, v kolikšni meri ste zaskrbljeni za svoje življenje in življenje svojih bližnjih zaradi trenutnih razmer?

20210301 corona 1

V primerjavi z decembrom 2020, ko je bilo število novih primerov na vrhuncu, kljub malenkost boljši epidemiološki sliki ugotavljamo, da se delež tistih, ki so (zelo) zaskrbljeni, še vedno ne zmanjšuje bistveno. To velja tudi za delež tistih, ki (sploh) niso zaskrbljeni, ki je od decembra 2020 narasel le za 3 odstotne točke.

GRAF 2: Kako bi ocenili razmerje med varnostjo, ki jo zagotavljajo ukrepi, ter vašo osebno svobodo?

20210301 corona 2

Zanimivo je, da kljub nedavni delni sprostitvi ukrepov še vedno upada delež tistih, ki menijo, da so ukrepi primerni, čeprav posegajo v njihovo osebno svobodo, kar verjetno lahko interpretiramo kot naveličanost po skoraj letu življenja v epidemioloških razmerah. Po drugi strani že od oktobra 2020 spremljamo trend naraščanja deleža tistih, ki menijo, da so ukrepi prekomerni in pretirano posegajo v njihovo osebno svobodo – ta je v februarju prvič presegel 50 % vprašanih.

GRAF 3: Če pomislite na ukrepe, ki jih vlada sprejema za preprečevanje koronavirusa in njegovih učinkov, ali menite, da …

20210301 corona 3

Tudi na tem področju lahko od oktobra 2020 spremljamo naraščanje deleža tistih, ki menijo, da se ukrepi preveč osredotočajo na zdravje, kar je v škodo gospodarstvu. Ta delež je v štirih mesecih narasel kar za 10 odstotkov, in sicer z 32 % na 42 % vprašanih. Po drugi strani prav tako od oktobra 2020 pada delež tistih, ki menijo, da so ukrepi preveč osredotočeni na gospodarstvo in v škodo zdravstvu. Ta delež je z 22 % padel že na 13 %.

GRAF 4: Ali menite, da se bo običajno življenje kot posledica koronavirusa trajno spremenilo?

20210301 corona 4

Eno redkih področij, kjer od zadnjega merjenja v decembru 2020 opažamo nekaj več optimizma, vidimo v deležu tistih, ki menijo, da se bo običajno življenje spremenilo na slabše. Delež slednjih je v decembru 2020 znašal kar 71 %, do februarja pa upadel na 61 %. Kar za 7 odstotkov je narasel delež tistih, ki menijo, da se bo življenje spremenilo na bolje, in sicer s 7 % na 14 %, v dveh mesecih se je optimizem podvojil.

GRAF 5: Prosimo, ocenite svoje strinjanje s spodnjimi trditvami.

20210301 corona 5

V stališčih prebivalcev Slovenije do delovanja in zaupanja vladi v primerjavi z oktobrom 2020 ne opažamo bistvenih razlik. Trend lahko opazimo le pri trditvi, da se druge države s koronavirusom spopadajo boljše kot naša. Delež tistih, ki se s trditvijo strinjajo, počasi narašča že od maja 2020 in je od takrat narasel za skoraj 20 odstotnih točk. Trenutno se s trditvijo (popolnoma) strinja 42 % vprašanih, kar je statistično značilen porast od oktobra 2020 (36 %).

GRAF 6: Kako ocenjujete delovanje vlade na sledečih področjih?

20210301 corona 6

Med področji, vezanimi na cepljenje, vprašani še najbolje ocenjujejo organizacijo cepljenja prebivalstva. To kot (zelo) dobro ocenjuje 28 % vprašanih, čeprav velja omeniti tudi, da jo kot (zelo) slabo vidi 40 % vprašanih. Kar 57 % kot (zelo) slabo ocenjuje komunikacijo z javnostjo, 45 % pa pridobivanje zadostnega števila cepiv. Tu zaznavamo tudi najnižji delež tistih, ki vlado na tem področju ocenjujejo kot (zelo) dobro, in sicer 21 %.

Raziskavo je izvedel Inštitut za raziskovanje trga in medijev Mediana med 22. in 24. februarjem 2021 z metodo spletnega anketiranja (CAWI) v okviru Medianinega spletnega panela. V raziskavi je sodelovalo 505 polnoletnih prebivalcev Slovenije. Vzorec je za Slovenijo reprezentativen po spolu, starosti in regiji.

Na Inštitutu za raziskovanje trga in medijev Mediana verjamemo v pomembnost obveščanja javnosti v vseh razmerah. Prav zato raziskave javnega mnenja, ki nam pokažejo trenutno sliko stanja med prebivalstvom Slovenije, že od marca 2020 izvajamo z lastnimi investicijskimi sredstvi v dobro javnosti in anketirance za njihovo sodelovanje, trud in iskrenost še vedno nagrajujemo.

Naslovna slika: pixabay.com

Deli:

Aktualno