ZASKRBLJENOST ZARADI VOJNE V UKRAJINI NE UPADA, VENDAR PA SO PREBIVALCI SLOVENIJE MALENKOST MANJ PESIMISTIČNI OKROG NJENIH POSLEDIC

20220505 razmere naslovna

Raziskava kaže tudi, da se že odražajo pričakovanja, ki jih imajo prebivalci Slovenije do nove vlade, ki je sicer šele začela s pogajanji. Ali bo pričakovanjem tudi zadoščeno, bomo na Inštitutu Mediana spremljali še naprej.

Na Inštitutu za raziskovanje trga in medijev, Mediana smo ugotavljali, kako zaskrbljeni so glede trenutnih razmer prebivalci Slovenije ter kako gledajo na posledice dogajanj v svetu. Prav tako smo želeli ugotoviti, kako zadovoljni so prebivalci Slovenije s pripravljenostjo vlade za prihodnost.

GRAF 1: Prosimo, zaupajte nam, v kolikšni meri ste zaskrbljeni za svoje življenje in življenje svojih bližnjih zaradi… % zaskrbljeni + % zelo zaskrbljeni

20220505 razmere 01

Kot lahko vidimo, v zadnjem mesecu zaskrbljenost glede vojne v Ukrajini ni niti narasla, niti upadla. Tistih, ki so (zelo) zaskrbljeni, je še vedno okrog 60 %. Nekoliko je ponovno upadla zaskrbljenost glede epidemije koronavirusa – tistih, ki so (zelo) zaskrbljeni okrog epidemije, je zdaj manj kot tretjina.

GRAF 2: Katere menite, da bodo posledice vojne v Ukrajini, ki bi jih lahko občutili tudi prebivalci Slovenije? Označite lahko več odgovorov.

20220505 razmere 02

Tudi v aprilu je še vedno več kot 90 % prebivalcev Slovenije pričakovalo, da bodo zaradi vojne v Ukrajini narasle cene energentov ter cene osnovnih življenjskih potrebščin, kar lahko že občutimo na lastni koži. Kljub temu sta oba navedena deleža v aprilu statistično pomembno nižja, kot v marcu 2022.

Medtem, ko so ostali deleži ostali primerljivi z marcem 2022, se je pomembno zmanjšal tudi delež tistih prebivalcev Slovenije, ki pričakujejo, da bo zaradi vojne upadlo število turistov.

In nenazadnje – še vedno je manj kot odstotek anketirancev, ki meni, da vojna za prebivalce Slovenije ne bo imela nobenih negativnih učinkov.

GRAF 3: Prosimo, ocenite svoje strinjanje s spodnjimi trditvami. % strinjam se + % popolnoma se strinjam

20220505 razmere 03

V beleženju zadovoljstva z delovanjem vlade smo od marca 2020, ko smo na Inštitutu Mediana pričeli z rednimi merjenji, ugotavljali približno enake deleže – tako glede pripravljenosti vlade na nove svetovne izzive, kot glede sprejemanja pravih odločitev za našo državo.

Glede na skoraj podvojene deleže tistih, ki so z vlado na teh področjih (zelo) zadovoljni, lahko sklepamo, da so bili pri odgovarjanju na vprašanja anketiranci še pod vtisom volitev – tokratno merjenje se je namreč izvajalo tik po volitvah. O kateri vladi so vprašani razmišljali, lahko tako res zgolj ugibamo – dejstvo pa je, da je delež tistih, ki zaupajo vladi, da bo sprejela prave odločitve za našo državo, v tokratnem merjenju narasel s 25 % na 49 %. Podobno je porastel tudi delež tistih, ki zaupajo vladi, da je pripravljena na prihodnje svetovne izzive, in sicer s 26 % na 43 %.

Nekoliko je med marcem in aprilom upadel delež tistih, ki se jim zdi, da se druge države s koronavirusom spopadajo bolje od Slovenije (z 39 % na 37 %), narasel pa delež tistih, ki zaradi epidemije bolj cenijo to, kar imajo.

Raziskavo je izvedel Inštitut za raziskovanje trga in medijev Mediana med 25. in 27. aprilom 2022 z metodo spletnega anketiranja (CAWI) v okviru Medianinega spletnega panela. V raziskavi je sodelovalo 655 polnoletnih prebivalcev Slovenije. Vzorec je za Slovenijo reprezentativen po spolu, starosti, izobrazbi in regiji. Največja napaka ocene deleža: 2,0.

Na Inštitutu za raziskovanje trga in medijev Mediana verjamemo v pomembnost obveščanja javnosti v vseh razmerah. Prav zato raziskave javnega mnenja, ki nam pokažejo trenutno sliko stanja med prebivalstvom Slovenije o soočanju s covidnimi razmerami, že od marca 2020 izvajamo z lastnimi investicijskimi sredstvi v dobro javnosti in anketirance za njihovo sodelovanje, trud in iskrenost še vedno nagrajujemo.
Inštitut Mediana je član združenja ESOMAR (Evropskega združenja za javnomnenjske in trženjske raziskave). Ustanoviteljica Inštituta Mediana, Janja Božič Marolt, je predstavnica združenja ESOMAR za Slovenijo.
Naslovna slika: pixabay.com

Deli:

Aktualno