ZASKRBLJENOST ZARADI VOJNE V UKRAJINI ŠE VEDNO NARAŠČA, PRAV TAKO PRIČAKOVANJE RASTI CEN OSNOVNIH ŽIVLJENJSKIH POTREBŠČIN

20220524_svet naslovna

Epidemija koronavirusa je v poletnih mesecih kljub temu, da dnevno še vedno beležimo nekaj sto novih okužb, stopila v ozadje. Pozornost se trenutno posveča vojni v Ukrajini, posledice katere tudi prebivalci Slovenije že čutimo na lastni koži.

Na Inštitutu za raziskovanje trga in medijev, Mediana smo ugotavljali, kako zaskrbljeni so glede trenutnih razmer prebivalci Slovenije ter kako gledajo na posledice dogajanj v svetu. Prav tako smo želeli ugotoviti, kako zadovoljni so prebivalci Slovenije s pripravljenostjo vlade za prihodnost.

GRAF 1: Prosimo, zaupajte nam, v kolikšni meri ste zaskrbljeni za svoje življenje in življenje svojih bližnjih zaradi… % zaskrbljeni + % zelo zaskrbljeni

20220524 svet 01

V zadnjem mesecu je zaskrbljenost glede vojne v Ukrajini še nekoliko narasla. Zdaj je zaradi vojne zaskrbljen ali zelo zaskrbljenih že skoraj dve tretjini vprašanih. Delež tistih, ki jih (zelo) skrbi epidemija koronavirusa, se že nekaj mesecev vrti okrog tretjine vprašanih.

GRAF 2: Katere menite, da bodo posledice vojne v Ukrajini, ki bi jih lahko občutili tudi prebivalci Slovenije? Označite lahko več odgovorov.

20220524 svet 02

Porast cen energentov v tokratnem merjenju pričakuje 92 % vprašanih, porast cen osnovnih življenjskih posledic pa kar 94 % vprašanih, kar pomeni statistično pomemben dvig glede na pretekli mesec, ko je to povišanje napovedalo 90 % respondentov.

Delež tistih prebivalcev Slovenije, ki pričakujejo, da se bo zmanjšala varnost Evrope na splošno, je še vedno okrog 56 %, nekolikšen porast pa ugotavljamo tudi za trditev, da se bomo znašli v humanitarni krizi, in sicer za tri odstotne točke.

Delež anketirancev, ki menijo, da vojna za prebivalce Slovenije ne bo imela nobenih negativnih učinkov, ostaja pod 1 %.

GRAF 3: Prosimo, ocenite svoje strinjanje s spodnjimi trditvami. % strinjam se + % popolnoma se strinjam

20220524 svet 03

Po bistveni spremembi v aprilu 2022 v beleženju zadovoljstva z delovanjem vlade tokrat ne ugotavljamo pomembnih sprememb. 46 % vprašanih se (popolnoma) strinja, da zaupajo vladi, da bo sprejela prave odločitve za našo državo, 41 % pa, da je vlada pripravljena na prihodnje svetovne izzive.

Takšnih, ki menijo, da se druge države s koronavirusom spopadajo bolje od Slovenije je še vedno približno 35 %, tistih, ki jim je izbruh koronavirusa bolj pomagal ceniti tisto, kar imajo, pa 48 %.

Raziskavo je izvedel Inštitut za raziskovanje trga in medijev Mediana med 17. in 18. majem 2022 z metodo spletnega anketiranja (CAWI) v okviru Medianinega spletnega panela. V raziskavi je sodelovalo 440 polnoletnih prebivalcev Slovenije. Vzorec je za Slovenijo reprezentativen po spolu, starosti, izobrazbi in regiji. Največja napaka ocene deleža: 2,2.

 

Na Inštitutu za raziskovanje trga in medijev Mediana verjamemo v pomembnost obveščanja javnosti v vseh razmerah. Prav zato raziskave javnega mnenja, ki nam pokažejo trenutno sliko stanja med prebivalstvom Slovenije o soočanju s covidnimi razmerami, že od marca 2020 izvajamo z lastnimi investicijskimi sredstvi v dobro javnosti in anketirance za njihovo sodelovanje, trud in iskrenost še vedno nagrajujemo.
Inštitut Mediana je član združenja ESOMAR (Evropskega združenja za javnomnenjske in trženjske raziskave). Ustanoviteljica Inštituta Mediana, Janja Božič Marolt, je predstavnica združenja ESOMAR za Slovenijo.
Naslovna slika: pixabay.com

Deli:

Aktualno